Delen:

‘Lang niet alle woningcorporaties zijn zich bewust van de soms grote risico’s die ze lopen’

‘We maken dankbaar gebruik van onze ruime kennis en ervaring als koploper in de bouw-
en infrasector’

‘Woningcorporaties zijn teruggekeerd naar hun kerntaken, namelijk het verhuren en onderhouden van betaalbare sociale huurwoningen’, vertelt Stoffels. ‘Daarbij hebben zij als extra maatschappelijke opgaven de bouw van nieuwe woningen om het woningtekort terug te dringen en de verduurzaming van hun woningvoorraad, als bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Tegelijkertijd beschikken zij over minder mensen en financiële middelen. Uitbesteding van niet-primaire taken is vaak een must. Maar dat moet wel uiterst professioneel en zorgvuldig gebeuren. Uitbesteden is zinvol als je dat doet aan een externe partij die honderd procent betrouwbaar is en taken beter en efficiënter kan vervullen dan jijzelf. Corporaties die daarin weten te slagen, krijgen steeds meer kenmerken van een zogenaamde regiecorporatie.’


Expertise over de volle breedte
Steeds meer corporaties hebben behoefte aan professionele ondersteuning bij risicobeheersing, zo blijkt uit de gesprekken die Stoffels en zijn collega’s met zo’n dertig woningcorporaties voerde. ‘Op zich is dat niet nieuw’, merkt Stoffels op. ‘Maar wat je hoort, is dat de diverse taken rondom risico’s en assurantiën vaak versnipperd zijn ondergebracht bij verschillende partijen. Medewerkers doen zelf een deel van het werk, specialistische taken worden uitbesteed aan een keur van - vaak dure - extern financieel en juridisch deskundigen. Een inefficiënte, kostbare oplossing waarbij ook bijna niemand het totaaloverzicht en de totale verantwoordelijkheid heeft, laat staan daarbij voldoende naar de toekomst kijkt. Tijdens de gesprekken kwam dan ook naar voren dat veel corporaties steeds vaker behoefte hebben aan één vaste partner met expertise in de breedte. Vaak krijgen zij de indruk dat de verzekeringsintermediair een verlengstuk van de verzekeraar is. Terwijl zij juist behoefte hebben aan een partij die volledig aan hún kant staat.’


Sparringpartner op alle niveaus
Volgens Stoffels is dat precies de vraag waaraan Meijers Assurantiën met zijn dienstverlening op in speelt. ‘Woningcorporaties willen een partner die echt op hun stoel gaat zitten. En vanuit expertise en ervaring op het gebied van risicomanagement mee en vooruitdenkt op alle niveaus. Als professioneel klankbord van de directie op het gebied van risk governance. En als betrouwbare sparringpartner van onder meer de financieel manager en de afdelingen juridische- en personeelszaken als het gaat om het managen van risico’s. Elke woningcorporatie opereert immers in een complex ecosysteem van veel verschillende verplichtingen aan onder meer huurders, gemeenten, stakeholders, onderhoudsbedrijven en medewerkers. Het is essentieel dat alle risico’s die dat met zich meebrengt zorgvuldig en gedetailleerd in kaart gebracht worden. Lang niet alle woningcorporaties blijken zich bewust te zijn van de soms grote risico’s die ze lopen en de financiële klappen die dat met zich mee kan brengen. Bij Meijers Assurantiën zijn we experts in het maken van de juiste, grondige analyses. En natuurlijk zorgen we op basis daarvan ook voor een totaalpakket aan verzekeringen om risico’s zorgvuldig af te dekken. Daarbij vergeten we ook de verplichtingen en risico’s ten aanzien van het eigen personeel niet. We zijn immers ook experts in employee benefits en arbeids-, arbo- en cao-vraagstukken.’







Proactief, ervaren én hands-on
Het team van Meijers Assurantiën is dus geen passant die eens per jaar bij de woningcorporatie langskomt om ‘even’ de thermometer in de risico’s en verzekeringspakket te steken. ‘Integendeel’, benadrukt Stoffels. ‘We werken steeds vaker op het kantoor van de corporatie samen met de medewerkers daar en vormen een team. Wij fungeren als hun proactieve partner en maken dankbaar gebruik van de kennis en ervaring die Meijers Assurantiën heeft als koploper in de bouw- en infrasector. Tegelijkertijd gaan we heel hands-on te werk. Bij een grote brand in een complex van een van onze klanten stonden we direct aan het rode lint. Daaruit spreekt onze betrokkenheid. En we helpen ook wijkbeheerders en opzichters in hun dagelijkse praktijk bij het opnemen en afhandelen van schade. Al gaat het maar om een kapotte ruit, een corporatie is medeverantwoordelijk voor bewonerstevredenheid én de leefbaarheid in wijken. Schade moet je in dat kader dus snel kunnen verhelpen. Het hele afhandelingsproces daarachter is het fundament. Wij bieden een geautomatiseerde tool waarmee corporatiemedewerkers zelf de schadeafhandeling eenvoudig, efficiënt en zorgvuldig kunnen verzorgen. We geven ook workshops en trainingen. Onderdeel van onze dienstverlening is ook de up-to-date vastlegging en aanlevering van de risicodata die verzekeraars periodiek willen ontvangen. Zo ontzorgen we woningcorporaties echt op alle fronten. We doen dat op een compleet transparante wijze. Alle afspraken die wij met maken zijn door alle betrokken partijen direct in te zien. Voor zowel klanten als verzekeraars geldt: we hebben geen geheimen.’








‘De totaaldienstverlening die wij woningcorporaties bieden leidt tot optimale risicobeheersing, maximale preventie en efficiency en dus lagere kosten’, besluit Stoffels. ‘Daarbij voegen we kennis toe. Kennis over nieuwe risico’s die op corporaties afkomen en het voorkomen van de onverzekerbaarheid van bepaalde risico’s. Lessons learned bij andere corporaties. Nieuwe mogelijkheden, waaronder de collectieve aanbesteding van risicomanagement en verzekeringen. Het is een continu proces, waarbij we ook onze dienstverlening steeds weer scherpstellen op basis van de wensen van de klant.’

Woningcorporaties kiezen er meer en meer voor om taken die niet tot hun kerntaken behoren uit te besteden. Voorwaarde is dat uitbesteding efficiency oplevert en maximaal bijdraagt aan de corporatiedoelstellingen en de dienstverlening aan huurders. We noemen dit professioneel opdrachtgeverschap. Robert Stoffels, Practice Leader Woningcorporaties bij Meijers Assurantiën deed een (online) gespreksronde langs een dertigtal woningcorporaties. Wat zijn hun specifieke wensen en verwachtingen bij het uitbesteden van diensten op het gebied van risicobeheersing?

‘Woningcorporaties
willen een partner in risicobeheersing die
aan hún kant staat’

‘We maken dankbaar gebruik van onze ruime kennis en ervaring als koploper in de bouw-
en infrasector’

‘Lang niet alle woningcorporaties zijn zich bewust van de soms grote risico’s die ze lopen’

‘Woningcorporaties zijn teruggekeerd naar hun kerntaken, namelijk het verhuren en onderhouden van betaalbare sociale huurwoningen’, vertelt Stoffels. ‘Daarbij hebben zij als extra maatschappelijke opgaven de bouw van nieuwe woningen om het woningtekort terug te dringen en de verduurzaming van hun woningvoorraad, als bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Tegelijkertijd beschikken zij over minder mensen en financiële middelen. Uitbesteding van niet-primaire taken is vaak een must. Maar dat moet wel uiterst professioneel en zorgvuldig gebeuren. Uitbesteden is zinvol als je dat doet aan een externe partij die honderd procent betrouwbaar is en taken beter en efficiënter kan vervullen dan jijzelf. Corporaties die daarin weten te slagen, krijgen steeds meer kenmerken van een zogenaamde regiecorporatie.’


Expertise over de volle breedte
Steeds meer corporaties hebben behoefte aan professionele ondersteuning bij risicobeheersing, zo blijkt uit de gesprekken die Stoffels en zijn collega’s met zo’n dertig woningcorporaties voerde. ‘Op zich is dat niet nieuw’, merkt Stoffels op. ‘Maar wat je hoort, is dat de diverse taken rondom risico’s en assurantiën vaak versnipperd zijn ondergebracht bij verschillende partijen. Medewerkers doen zelf een deel van het werk, specialistische taken worden uitbesteed aan een keur van - vaak dure - extern financieel en juridisch deskundigen. Een inefficiënte, kostbare oplossing waarbij ook bijna niemand het totaaloverzicht en de totale verantwoordelijkheid heeft, laat staan daarbij voldoende naar de toekomst kijkt. Tijdens de gesprekken kwam dan ook naar voren dat veel corporaties steeds vaker behoefte hebben aan één vaste partner met expertise in de breedte. Vaak krijgen zij de indruk dat de verzekeringsintermediair een verlengstuk van de verzekeraar is. Terwijl zij juist behoefte hebben aan een partij die volledig aan hún kant staat.’


Sparringpartner op alle niveaus
Volgens Stoffels is dat precies de vraag waaraan Meijers Assurantiën met zijn dienstverlening op in speelt. ‘Woningcorporaties willen een partner die echt op hun stoel gaat zitten. En vanuit expertise en ervaring op het gebied van risicomanagement mee en vooruitdenkt op alle niveaus. Als professioneel klankbord van de directie op het gebied van risk governance. En als betrouwbare sparringpartner van onder meer de financieel manager en de afdelingen juridische- en personeelszaken als het gaat om het managen van risico’s. Elke woningcorporatie opereert immers in een complex ecosysteem van veel verschillende verplichtingen aan onder meer huurders, gemeenten, stakeholders, onderhoudsbedrijven en medewerkers. Het is essentieel dat alle risico’s die dat met zich meebrengt zorgvuldig en gedetailleerd in kaart gebracht worden. Lang niet alle woningcorporaties blijken zich bewust te zijn van de soms grote risico’s die ze lopen en de financiële klappen die dat met zich mee kan brengen. Bij Meijers Assurantiën zijn we experts in het maken van de juiste, grondige analyses. En natuurlijk zorgen we op basis daarvan ook voor een totaalpakket aan verzekeringen om risico’s zorgvuldig af te dekken. Daarbij vergeten we ook de verplichtingen en risico’s ten aanzien van het eigen personeel niet. We zijn immers ook experts in employee benefits en arbeids-, arbo- en cao-vraagstukken.’







Proactief, ervaren én hands-on
Het team van Meijers Assurantiën is dus geen passant die eens per jaar bij de woningcorporatie langskomt om ‘even’ de thermometer in de risico’s en verzekeringspakket te steken. ‘Integendeel’, benadrukt Stoffels. ‘We werken steeds vaker op het kantoor van de corporatie samen met de medewerkers daar en vormen een team. Wij fungeren als hun proactieve partner en maken dankbaar gebruik van de kennis en ervaring die Meijers Assurantiën heeft als koploper in de bouw- en infrasector. Tegelijkertijd gaan we heel hands-on te werk. Bij een grote brand in een complex van een van onze klanten stonden we direct aan het rode lint. Daaruit spreekt onze betrokkenheid. En we helpen ook wijkbeheerders en opzichters in hun dagelijkse praktijk bij het opnemen en afhandelen van schade. Al gaat het maar om een kapotte ruit, een corporatie is medeverantwoordelijk voor bewonerstevredenheid én de leefbaarheid in wijken. Schade moet je in dat kader dus snel kunnen verhelpen. Het hele afhandelingsproces daarachter is het fundament. Wij bieden een geautomatiseerde tool waarmee corporatiemedewerkers zelf de schadeafhandeling eenvoudig, efficiënt en zorgvuldig kunnen verzorgen. We geven ook workshops en trainingen. Onderdeel van onze dienstverlening is ook de up-to-date vastlegging en aanlevering van de risicodata die verzekeraars periodiek willen ontvangen. Zo ontzorgen we woningcorporaties echt op alle fronten. We doen dat op een compleet transparante wijze. Alle afspraken die wij met maken zijn door alle betrokken partijen direct in te zien. Voor zowel klanten als verzekeraars geldt: we hebben geen geheimen.’








‘De totaaldienstverlening die wij woningcorporaties bieden leidt tot optimale risicobeheersing, maximale preventie en efficiency en dus lagere kosten’, besluit Stoffels. ‘Daarbij voegen we kennis toe. Kennis over nieuwe risico’s die op corporaties afkomen en het voorkomen van de onverzekerbaarheid van bepaalde risico’s. Lessons learned bij andere corporaties. Nieuwe mogelijkheden, waaronder de collectieve aanbesteding van risicomanagement en verzekeringen. Het is een continu proces, waarbij we ook onze dienstverlening steeds weer scherpstellen op basis van de wensen van de klant.’

‘Woningcorporaties
willen een partner in risicobeheersing die
aan hún kant staat’

Woningcorporaties kiezen er meer en meer voor om taken die niet tot hun kerntaken behoren uit te besteden. Voorwaarde is dat uitbesteding efficiency oplevert en maximaal bijdraagt aan de corporatiedoelstellingen en de dienstverlening aan huurders. We noemen dit professioneel opdrachtgeverschap. Robert Stoffels, Practice Leader Woningcorporaties bij Meijers Assurantiën deed een (online) gespreksronde langs een dertigtal woningcorporaties. Wat zijn hun specifieke wensen en verwachtingen bij het uitbesteden van diensten op het gebied van risicobeheersing?

  Delen:

Meijers Magazines

Lees onze magazines en blijf op de hoogte van trends en achtergronden over risicomanagement en verzekeringen. Vanuit verschillende doelgroepen: transport & logistiek, woningcorporaties, food & feed en bouw & installatie. Benieuwd?
Volledig scherm