méér risico’s voor internationale ondernemers

In elke editie van
FOOD & FEED vier korte, actuele berichten
uit de wereld van food, feed en risicomanagement.

Onrust
in de wereld

Update

  Delen:

Meer beperkingen
Maar ook de oplopende spanningen en (dreigende) conflicten tussen wereldmachten maken dat verzekeraars voorzichtiger worden. Zo zien we momenteel de introductie van de ‘Five powers clause’. Deze clausule sluit, in geval van oorlogs-
risicodekking, alle schades, aansprakelijkheid en kosten uit, als ze ontstaan door het uitbreken van oorlog tussen één van de volgende landen: het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk, Rusland en China.

Ken de dekking, beperk risico’s 
Voor ondernemers in de food- en feedsector, die internationaal zakendoen, is het essentieel om de politieke situatie in en tussen landen goed te kennen. Wat doe je als er onrust of een conflict ontstaat? Welke risico’s neem je als je actief blijft in het betreffende gebied? Kun je flexibel zijn in je leveranciers- en landenkeuze en daarmee je risico’s spreiden? Welke risico’s kun je neerleggen bij je leveranciers of afnemers? En wat kunnen verzekeraars betekenen in het afdekken van jouw risico? Voor actueel inzicht en betrouwbare kennis is het verstandig hierover in gesprek te gaan met je onafhankelijke specialist in risicomanagement. 

We kunnen er niet omheen, de onrust in de wereld groeit. En daardoor neemt ook de onzekerheid in de food- en feedsector toe. Als internationale ondernemer is het belangrijk om je bewust te zijn van de nieuwe risico’s en op basis daarvan de juiste keuzes te maken. 

Sommige gebieden zijn ontoegankelijk geworden om internationaal zaken te doen. Denk aan de oorlog in Oekraïne en meer recent in Soedan. Verzekeraars reageren ook op deze wereldwijde onrust. Dekkingsgebieden in verzekeringen worden aangepast en er gaan nieuwe clausules gelden.
Deze ontwikkeling zien wij bijvoorbeeld binnen de transportverzekeringen.

Onrust in de wereld, méér risico’s voor internationale ondernemers

  Delen:

Overdekking en restitutie
Het jaarlijks te betalen premiebedrag is een voorschot op het definitieve premiebedrag, dat wordt vastgesteld na afloop van het boekjaar. Als verzekerde moet je binnen 12 maanden na afloop van elk boekjaar de brutowinst van het afgelopen boekjaar opgeven. Dit leidt niet automatisch tot aanpassing van het verzekerde bedrag. Het betaalde voorschot wordt met het definitief bepaalde premiebedrag verrekend. Het definitieve premiebedrag bedraagt maximaal 130% van het voorschot, terwijl terugbetaling van de premie plaatsvindt tot maximaal 30% van het voorschot.

Toereikende uitkeringstermijn
Verder is het belangrijk om goed te kijken of de maximale uitkeringstermijn toereikend is. Een goede inschatting van wanneer je bedrijf na forse schade weer volledig ‘up and running’ is, is hierbij essentieel. In veel polissen geldt nog een uitkeringstermijn van 52 of 78 weken. Maar in tijden van bijvoorbeeld krapte op de arbeidsmarkt in de bouw en lange levertijden op grondstoffen en materialen is een uitkeringstermijn van 104 weken voor veel bedrijven raadzaam. 

Als door brand of andere oorzaak je onderneming komt stil te liggen, loop je toekomstige omzet mis en gaan de vaste lasten gewoon door. Het jaarlijks vaststellen van de verzekerde som op een bedrijfsschadeverzekering is voor bedrijven dan ook best lastig. 

De verzekerde som op een bedrijfsschade-
verzekering is de omzet minus de variabele kosten. Oftewel, de vaste kosten plus de nettowinst. Kijk bij de berekening hiervan niet achterom, maar vooruit. Verwacht je een hogere omzet en winst, meer personeelskosten, hogere huurkosten, toenemende energiekosten enzovoort? Neem dit alles dan mee in de jaarlijkse vaststelling van de verzekerde som. Daarmee voorkom je een te krappe dekking.

Vaststelling verzekerde som bedrijfsschade: 
kijk niet achterom maar vooruit!

  Delen:

Zonnepanelen: opruimingskosten bij brandschade

Neerdalende glasdeeltjes
Onder opruimingskosten verstaan verzekeraars de kosten om beschadigde delen van het bedrijfsgebouw op te ruimen. Hieronder vallen het afbreken, wegruimen en afvoeren van beschadigde delen van het bedrijfsgebouw. Belangrijk in geval van gevallen zonnepanelen en neergedaalde glasdeeltjes: de zonnepanelen moeten verzekerd zijn, inclusief opruimingskosten.

Goede installatie én bevestiging van zonnepanelen op gebouwen is essentieel. En bovendien een vereiste van verzekeraars. Stel dat zonnepanelen toch in brand gaan, dan kunnen glasdeeltjes met de rook worden meegevoerd en tot wel tien kilometer ver neerdalen. 

Is er voor het gebouw in kwestie een schadeverzekering afgesloten? Dan is het opruimen van glasdeeltjes op eigen terrein gedekt onder ‘opruimingskosten'. Afhankelijk van de afgesloten polis geldt dit ook voor opruimingskosten buiten het eigen perceel.

Dekking tot buiten risicoadres
Meestal is er dekking voor opruimingskosten tot 10 procent van het verzekerd bedrag, eventueel tot een bepaald maximum. Afhankelijk van de voorwaarden is er in de meeste gevallen sprake van dekking op het risicoadres zelf en alle percelen daarbuiten. Omdat bij brand glasdeeltjes via de rook ver weg kunnen neerdalen is dit laatste een belangrijk aandachtspunt bij het sluiten van een verzekering.

  Delen:

De aangescherpte eisen zijn nodig, omdat in landen buiten de EU niet dezelfde regels gelden voor productveiligheid of consumentenbescherming als in EU-landen. Ook krijgen consumenten meer rechten als een aangekocht product onveilig is en de verkoper het moet terughalen. De verkoper moet dan ten minste twee van de volgende drie volgende opties aanbieden: een veilig vervangend product van dezelfde oorspronkelijke waarde, het product zodanig herstellen dat het wél veilig is of het volledige aankoopbedrag terugbetalen.

Nieuwe EU-verordening Algemene Productveiligheid
De nieuwe regels komen voort uit de aangescherpte EU-verordening Algemene Productveiligheid. Ze gaan na een overgangstermijn vanaf 13 december 2024 overal in de EU gelden en vallen in Nederland onder de Warenwet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat als toezichthouder handhaven. De nieuwe regels gelden voor producten die te koop zijn in fysieke winkels én op online platforms.

De Nederlandse regering komt met nieuwe regels om gevaarlijke handelswaar van fabrikanten buiten de EU aan banden te leggen. Voor elk product moet straks óf de fabrikant zelf óf een voor productveiligheid aansprakelijke persoon gevestigd zijn in de EU. Anders mag een product niet worden aangeboden in Europa en Nederland. Consumenten worden hiermee beter beschermd tegen producten die brandgevaarlijk zijn, schadelijk zijn voor de gezondheid of gevaar opleveren voor kinderen. 

Aangescherpte regelgeving tegen onveilige producten

méér risico’s voor
internationale ondernemers

De risico’s die inflatie met zich meebrengt

Update

In elke editie van
FOOD & FEED vier korte, actuele berichten
uit de wereld van food, feed en risicomanagement.

Meer beperkingen
Maar ook de oplopende spanningen en (dreigende) conflicten tussen wereldmachten maken dat verzekeraars voorzichtiger worden. Zo zien we momenteel de introductie van de ‘Five powers clause’. Deze clausule sluit, in geval van oorlogsrisicodekking, alle schades, aansprakelijkheid en kosten uit, als ze ontstaan door het uitbreken van oorlog tussen één van de volgende landen: het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk, Rusland en China.

Ken de dekking, beperk risico’s 
Voor ondernemers in de food- en feedsector, die internationaal zakendoen, is het essentieel om de politieke situatie in en tussen landen goed te kennen. Wat doe je als er onrust of een conflict ontstaat? Welke risico’s neem je als je actief blijft in het betreffende gebied? Kun je flexibel zijn in je leveranciers- en landenkeuze en daarmee je risico’s spreiden? Welke risico’s kun je neerleggen bij je leveranciers of afnemers? En wat kunnen verzekeraars betekenen in het afdekken van jouw risico? Voor actueel inzicht en betrouwbare kennis is het verstandig hierover in gesprek te gaan met je onafhankelijke specialist in risicomanagement. 

We kunnen er niet omheen, de onrust in de wereld groeit. En daardoor neemt ook de onzekerheid in de food- en feedsector toe. Als internationale ondernemer is het belangrijk om je bewust te zijn van de nieuwe risico’s en op basis daarvan de juiste keuzes te maken. 

Sommige gebieden zijn ontoegankelijk geworden om internationaal zaken te doen. Denk aan de oorlog in Oekraïne en meer recent in Soedan. Verzekeraars reageren ook op deze wereldwijde onrust. Dekkingsgebieden in verzekeringen worden aangepast en er gaan nieuwe clausules gelden.
Deze ontwikkeling zien wij bijvoorbeeld binnen de transportverzekeringen.

Onrust in de wereld, méér risico’s voor internationale ondernemers

  Delen:

  Delen:

Overdekking en restitutie
Het jaarlijks te betalen premiebedrag is een voorschot op het definitieve premiebedrag, dat wordt vastgesteld na afloop van het boekjaar. Als verzekerde moet je binnen 12 maanden na afloop van elk boekjaar de brutowinst van het afgelopen boekjaar opgeven. Dit leidt niet automatisch tot aanpassing van het verzekerde bedrag. Het betaalde voorschot wordt met het definitief bepaalde premiebedrag verrekend. Het definitieve premiebedrag bedraagt maximaal 130% van het voorschot, terwijl terugbetaling van de premie plaatsvindt tot maximaal 30% van het voorschot.

Toereikende uitkeringstermijn
Verder is het belangrijk om goed te kijken of de maximale uitkeringstermijn toereikend is. Een goede inschatting van wanneer je bedrijf na forse schade weer volledig ‘up and running’ is, is hierbij essentieel. In veel polissen geldt nog een uitkeringstermijn van 52 of 78 weken. Maar in tijden van bijvoorbeeld krapte op de arbeidsmarkt in de bouw en lange levertijden op grondstoffen en materialen is een uitkeringstermijn van 104 weken voor veel bedrijven raadzaam. 

Als door brand of andere oorzaak je onderneming komt stil te liggen, loop je toekomstige omzet mis en gaan de vaste lasten gewoon door. Het jaarlijks vaststellen van de verzekerde som op een bedrijfsschadeverzekering is voor bedrijven dan ook best lastig. 

De verzekerde som op een bedrijfsschade-
verzekering is de omzet minus de variabele kosten. Oftewel, de vaste kosten plus de nettowinst. Kijk bij de berekening hiervan niet achterom, maar vooruit. Verwacht je een hogere omzet en winst, meer personeelskosten, hogere huurkosten, toenemende energiekosten enzovoort? Neem dit alles dan mee in de jaarlijkse vaststelling van de verzekerde som. Daarmee voorkom je een te krappe dekking.

Vaststelling verzekerde som bedrijfsschade: kijk niet achterom maar vooruit!

Zonnepanelen: opruimingskosten bij brandschade

Dekking tot buiten risicoadres
Meestal is er dekking voor opruimingskosten tot 10 procent van het verzekerd bedrag, eventueel tot een bepaald maximum. Afhankelijk van de voorwaarden is er in de meeste gevallen sprake van dekking op het risicoadres zelf en alle percelen daarbuiten. Omdat bij brand glasdeeltjes via de rook ver weg kunnen neerdalen is dit laatste een belangrijk aandachtspunt bij het sluiten van een verzekering.

Goede installatie én bevestiging van zonnepanelen op gebouwen is essentieel. En bovendien een vereiste van verzekeraars. Stel dat zonnepanelen toch in brand gaan, dan kunnen glasdeeltjes met de rook worden meegevoerd en tot wel tien kilometer ver neerdalen. 

  Delen:

Is er voor het gebouw in kwestie een schadeverzekering afgesloten? Dan is het opruimen van glasdeeltjes op eigen terrein gedekt onder ‘opruimingskosten'. Afhankelijk van de afgesloten polis geldt dit ook voor opruimingskosten buiten het eigen perceel.

Neerdalende glasdeeltjes
Onder opruimingskosten verstaan verzekeraars de kosten om beschadigde delen van het bedrijfsgebouw op te ruimen. Hieronder vallen het afbreken, wegruimen en afvoeren van beschadigde delen van het bedrijfsgebouw. Belangrijk in geval van gevallen zonnepanelen en neergedaalde glasdeeltjes: de zonnepanelen moeten verzekerd zijn, inclusief opruimingskosten.

De Nederlandse regering komt met nieuwe regels om gevaarlijke handelswaar van fabrikanten buiten de EU aan banden te leggen. Voor elk product moet straks óf de fabrikant zelf óf een voor productveiligheid aansprakelijke persoon gevestigd zijn in de EU. Anders mag een product niet worden aangeboden in Europa en Nederland. Consumenten worden hiermee beter beschermd tegen producten die brandgevaarlijk zijn, schadelijk zijn voor de gezondheid of gevaar opleveren voor kinderen. 

De aangescherpte eisen zijn nodig, omdat in landen buiten de EU niet dezelfde regels gelden voor productveiligheid of consumenten-bescherming als in EU-landen. Ook krijgen consumenten meer rechten als een aangekocht product onveilig is en de verkoper het moet terughalen. De verkoper moet dan ten minste twee van de volgende drie volgende opties aanbieden: een veilig vervangend product van dezelfde oorspronkelijke waarde, het product zodanig herstellen dat het wél veilig is of het volledige aankoopbedrag terugbetalen.

Nieuwe EU-verordening Algemene Productveiligheid
De nieuwe regels komen voort uit de aangescherpte EU-verordening Algemene Productveiligheid. Ze gaan na een overgangs-termijn vanaf 13 december 2024 overal in de EU gelden en vallen in Nederland onder de Warenwet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat als toezichthouder handhaven. De nieuwe regels gelden voor producten die te koop zijn in fysieke winkels én op online platforms.

Aangescherpte regelgeving tegen onveilige producten

Meijers Magazines

Lees onze magazines en blijf op de hoogte van trends en achtergronden over risicomanagement en verzekeringen. Vanuit verschillende doelgroepen: transport & logistiek, woningcorporaties, food & feed en bouw & installatie. Benieuwd?
Volledig scherm