Het ingrediënt
om ook je mensen vers en gezond
te houden
 

Lees verder

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers: 

Personeel

  Delen:

Onze Register Risico Adviseurs Duurzame Inzetbaarheid

Inmiddels zijn dertien specialisten van Meijers officieel Register Adviseur Duurzame Inzetbaarheid. Hun RADI-diploma haalden zij aan de NiDi Business School. Ze deden hun afstudeeropdrachten op het gebied van duurzame inzet en vitaliteit van medewerkers bij onze klanten. Daarmee deden zij waardevolle, inspirerende kennis en ervaring op. Deze worden samen met best practises in ons relatienetwerk gedeeld.

Het gesprek aangaan
Sturen dus op de harde én de zachte kant van je bedrijf. Hoe doe je dat in de praktijk? ‘In de food- en feedsector is vaak sprake van 24/7 productie’, zegt Van der Jagt. ‘Ga dan eens het gesprek met mensen aan over de optimale balans in ploegendiensten, of hoe je zo gezond mogelijk het werk in koelcellen organiseert. Maar ook over het aantal stressklachten of bedrijfsongevallen. Kun je mensen een gezonde werklunch voorschotelen, ergonomische hulpmiddelen inzetten en hen voldoende laten bewegen tijdens het werk of tussendoor?’

Vertrouwen, verantwoordelijkheid, betrokkenheid
‘Je kunt in teams ook de verantwoordelijkheid leggen voor elkaars gezondheid en gesprekken voeren over hoe je fysieke en mentale overbelasting kunt voorkomen’, vult Labree aan. ‘Medewerkers moet je daarin het vertrouwen durven geven. Maar het zit ook in een goede sfeer en bedrijfstrots. Laat mensen bijvoorbeeld zien waar ingrediënten vandaan komen en waar ze verkocht worden. Heb je een vleesverwerkend bedrijf? Organiseer dan eens een barbecue met je eigen producten. Zet dus in op gezonde werkomstandigheden. Op persoonlijke aandacht en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor vitaliteit en gezondheid. En óók op het doen van leuke en zinnige dingen met elkaar. Het zijn dé ingrediënten om ook je mensen in de food- en feedsector vers en gezond te houden.’

Amplitie: de positieve, menselijke aanpak
Maar wie het beste voor heeft met zijn medewerkers én zijn bedrijf gaat volgens Labree voor amplitie. ‘Een strategische benadering waarbij je oprecht oog en oor hebt voor hun persoonlijke gezondheid, het welzijn en de vitaliteit van mensen. Maar ook voor hun talenten, hun persoonlijke wensen en hun ideeën over werk, carrière, privé en je bedrijf. Een positieve mindset, betrokkenheid, bevlogenheid, naar elkaar omkijken en het goed hebben met elkaar worden daarmee essentiële onderdelen van je cultuur. Daarmee bereik je echte duurzame inzetbaarheid.’

Eigen kracht en werkgeluk
En dat heeft volgens Erik van der Jagt vele voordelen. ‘Doe je het goed dan gaan ziekteverzuim en langdurige uitval structureel omlaag. Daardoor hoef je je minder te richten op preventie en re-integratie. En kun je je focussen op het in hun kracht zetten van medewerkers en het daarmee vergroten van hun werkgeluk. Dat ga je terugzien in je bedrijfsresultaten. Bovendien blijf je je mensen boeien en binden. En word je ook een aantrekkelijke werkgever voor nieuwe medewerkers. Essentieel in tijden van vergrijzing en stijgende krapte op de arbeidsmarkt.’ 

‘Alles wat wettelijk verplicht is op het gebied van HR en personeelszaken hebben bedrijven in Nederland wel geregeld’, trapt Erik van der Jagt af. ‘Ik heb het dan over verzekerde arbeidsvoorwaarden die voorzien in inkomenszekerheid. Denk aan pensioen, arbeidsongeschiktheid en arbeids- en reisongevallen. Ook hebben de meeste bedrijven wel een personeelshandboek, een veiligheidsbeleid, een duurzaamheidsbeleid en hun kernwaarden op orde. Maar daarmee ben je er niet. Het gevaar schuilt erin dat het bij papier blijft en dat dit soort zaken niet in je organisatie geladen en doorleefd worden.’

Welke focus kies je?
‘De vraag is met name: wat voor werkgever wil je zijn?’, zegt Judith Labree. ‘Je kunt je natuurlijk puur richten op zieke medewerkers en hun herstel en re-integratie. Dat is een operationele focus, alleen gericht op curatie. Ga je een stap verder dan kom je uit bij preventie. Een tactische focus waarbij je je richt op het behoud van de vitaliteit en gezondheid van mensen die ‘at risk’ zijn. Medewerkers die bijna vastlopen om uiteenlopende redenen. Omdat ze niet mee kunnen of willen in de veranderingen binnen je bedrijf. Of omdat ze het privé zwaar hebben door een echtscheiding, mantelzorgtaken enzovoort.’ 

Erik van der Jagt, senior accountmanager Employee Benefits

‘Doe je het goed dan gaat het werkgeluk omhoog en gaan ziekteverzuim en langdurige uitval omlaag’

Judith Labree, manager Verzuim & WIA

‘Je kunt in teams ook de verantwoordelijkheid leggen voor elkaars gezondheid’

Wat voor werkgever wil je zijn? Volsta je met het voldoen aan wat wet- en regelgeving voorschrijven op personeelsgebied? Of zet je in op de duurzame inzetbaarheid van al je medewerkers en koester je daarmee hun gezondheid en vitaliteit? Een gesprek hierover met Erik van der Jagt (senior accountmanager Employee Benefits) en Judith Labree (manager Verzuim & WIA) van Meijers Vitaal. 

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers: 

Personeel

Het ingrediënt
om ook je mensen vers en gezond
te houden
 

Onze Register Risico Adviseurs Duurzame Inzetbaarheid

Inmiddels zijn dertien specialisten van Meijers officieel Register Adviseur Duurzame Inzetbaarheid. Hun RADI-diploma haalden zij aan de NiDi Business School. Ze deden hun afstudeeropdrachten op het gebied van duurzame inzet en vitaliteit van medewerkers bij onze klanten. Daarmee deden zij waardevolle, inspirerende kennis en ervaring op. Deze worden samen met best practises in ons relatienetwerk gedeeld.

Judith Labree, manager Verzuim & WIA

‘Je kunt in teams ook de verantwoordelijkheid leggen voor elkaars gezondheid’

Erik van der Jagt,
enior accountmanager Employee Benefits

‘Doe je het goed dan gaat het werkgeluk omhoog en gaan ziekteverzuim en langdurige uitval omlaag’

Amplitie: de positieve, menselijke aanpak
Maar wie het beste voor heeft met zijn medewerkers én zijn bedrijf gaat volgens Labree voor amplitie. ‘Een strategische benadering waarbij je oprecht oog en oor hebt voor hun persoonlijke gezondheid, het welzijn en de vitaliteit van mensen. Maar ook voor hun talenten, hun persoonlijke wensen en hun ideeën over werk, carrière, privé en je bedrijf. Een positieve mindset, betrokkenheid, bevlogenheid, naar elkaar omkijken en het goed hebben met elkaar worden daarmee essentiële onderdelen van je cultuur. Daarmee bereik je echte duurzame inzetbaarheid.’

Eigen kracht en werkgeluk
En dat heeft volgens Erik van der Jagt vele voordelen. ‘Doe je het goed dan gaan ziekteverzuim en langdurige uitval structureel omlaag. Daardoor hoef je je minder te richten op preventie en re-integratie. En kun je je focussen op het in hun kracht zetten van medewerkers en het daarmee vergroten van hun werkgeluk. Dat ga je terugzien in je bedrijfsresultaten. Bovendien blijf je je mensen boeien en binden. En word je ook een aantrekkelijke werkgever voor nieuwe medewerkers. Essentieel in tijden van vergrijzing en stijgende krapte op de arbeidsmarkt.’ 

‘Alles wat wettelijk verplicht is op het gebied van HR en personeelszaken hebben bedrijven in Nederland wel geregeld’, trapt Erik van der Jagt af. ‘Ik heb het dan over verzekerde arbeidsvoorwaarden die voorzien in inkomenszekerheid. Denk aan pensioen, arbeidsongeschiktheid en arbeids- en reisongevallen. Ook hebben de meeste bedrijven wel een personeelshandboek, een veiligheids-
beleid, een duurzaamheidsbeleid en hun kernwaarden op orde. Maar daarmee ben je er niet. Het gevaar schuilt erin dat het bij papier blijft en dat dit soort zaken niet in je organisatie geladen en doorleefd worden.’

Welke focus kies je?
‘De vraag is met name: wat voor werkgever wil je zijn?’, zegt Judith Labree. ‘Je kunt je natuurlijk puur richten op zieke medewerkers en hun herstel en re-integratie. Dat is een operationele focus, alleen gericht op curatie. Ga je een stap verder dan kom je uit bij preventie. Een tactische focus waarbij je je richt op het behoud van de vitaliteit en gezondheid van mensen die ‘at risk’ zijn. Medewerkers die bijna vastlopen om uiteenlopende redenen. Omdat ze niet mee kunnen of willen in de veranderingen binnen je bedrijf. Of omdat ze het privé zwaar hebben door een echtscheiding, mantelzorgtaken enzovoort.’ 

  Delen:

Wat voor werkgever wil je zijn? Volsta je met het voldoen aan wat wet- en regelgeving voorschrijven op personeels-
gebied? Of zet je in op de duurzame inzetbaarheid van al je medewerkers en koester je daarmee hun gezondheid en vitaliteit? Een gesprek hierover met Erik van der Jagt (senior accountmanager Employee Benefits) en Judith Labree (manager Verzuim & WIA) van Meijers Vitaal. 

Het gesprek aangaan
Sturen dus op de harde én de zachte kant van je bedrijf. Hoe doe je dat in de praktijk? ‘In de food- en feedsector is vaak sprake van 24/7 productie’, zegt Van der Jagt. ‘Ga dan eens het gesprek met mensen aan over de optimale balans in ploegendiensten, of hoe je zo gezond mogelijk het werk in koelcellen organiseert. Maar ook over het aantal stressklachten of bedrijfsongevallen. Kun je mensen een gezonde werklunch voorschotelen, ergonomische hulpmiddelen inzetten en hen voldoende laten bewegen tijdens het werk of tussendoor?’

Vertrouwen, verantwoordelijkheid, betrokkenheid
‘Je kunt in teams ook de verantwoordelijkheid leggen voor elkaars gezondheid en gesprekken voeren over hoe je fysieke en mentale overbelasting kunt voorkomen’, vult Labree aan. ‘Medewerkers moet je daarin het vertrouwen durven geven. Maar het zit ook in een goede sfeer en bedrijfstrots. Laat mensen bijvoorbeeld zien waar ingrediënten vandaan komen en waar ze verkocht worden. Heb je een vleesverwerkend bedrijf? Organiseer dan eens een barbecue met je eigen producten. Zet dus in op gezonde werkomstandigheden. Op persoonlijke aandacht en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor vitaliteit en gezondheid. En óók op het doen van leuke en zinnige dingen met elkaar. Het zijn dé ingrediënten om ook je mensen in de food- en feedsector vers en gezond te houden.’

Meijers Magazines

Lees onze magazines en blijf op de hoogte van trends en achtergronden over risicomanagement en verzekeringen. Vanuit verschillende doelgroepen: transport & logistiek, woningcorporaties, food & feed en bouw & installatie. Benieuwd?
Volledig scherm