Case

Lees verder

Grondroerder doet boring bij milieukundig bodemonderzoek 
‘Toen raakten we plotseling een hoogspanningskabel‘

Uit de geraakte hoogspanningskabel loopt olie, met milieuschade als gevolg. Ook de hoogspanningskabel is flink beschadigd. Herstel ervan is complex, bovendien mag de spanning niet van de kabel worden gehaald van de direct ingeschakelde netwerkbeheerder. Om alle ontstane schade te herstellen, wordt een speciale tijdelijke constructie gemaakt, waaraan de hoogspanningskabel veilig kan worden opgehangen.

Forse materiële- en milieuschade
Voor reparatie van alle schade moeten onder meer wegverharding en ook grondwater worden verwijderd. Ook maakt men twee lasputten en verschillende pas- en verbindingsstukken. Verder moet de kabel weer op oliedruk worden gezet. Minstens zo fors zijn de kosten voor de benodigde bodemsanering. Denk hierbij aan het vrijgraven van ondergrondse kabels, het graven van een saneringssleuf, bemaling en grondbemonstering. Maar ook het tijdelijk plaatsen van kabels in mantelbuizen, de afvoer van zo’n tweehonderd ton vervuilde grond, de aanvoer van zand, het grond- en wegherstel en de milieukundige begeleiding en het toezicht. De totale kosten liggen rond een half miljoen euro. 


KLIC-aanvraag te goeder trouw door verkeerde partij
De grondroerder is voor aanvang van het graafwerk onder meer verplicht een KLIC-melding (graafmelding) te doen, waarna hij alle kabel- en leidinginformatie en essentiële kaarten ontvangt van de plek waar hij gaat graven. Maar in dit geval heeft het milieukundig bureau deze aanvraag gedaan om de grondroerder te helpen. Het is een op het oog onschuldige procedurefout die hen duur komt te staan. Hierdoor is namelijk niet duidelijk wie er formeel gezien verantwoordelijk is. 

Samenloop onder verschillende polissen
Het milieukundig bureau heeft een eigen bodemsanerings-
verzekering die in principe dekking verleent voor dit soort schades. Maar er is vooraf niet contractueel overeen-
gekomen dat de grondroerder meeverzekerd is onder de polis. Er is dus sprake van samenloop onder verschillende polissen. Daarmee volgt onvermijdelijk de vraag wie verantwoordelijk is voor het ontstaan van de schade. Doordat het milieukundig bureau taken van de grondroerder op zich heeft genomen is ook hun positie veranderd. Dit heeft uiteindelijk veel getouwtrek en een langdurige en kostbare rechtszaak tot gevolg. Als hier vooraf contractueel duidelijke afspraken over waren gemaakt was dit conflict veel sneller opgelost. 

Lessons learned
Zorg niet alleen voor een goede CAR- of bodemsanerings-
polis bij samenwerking met onderaannemers. Maar voer alle procedures zorgvuldig en correct uit volgens de wettelijk geldende regels hiervoor, in dit geval onder meer de WIBON en de CROW500.  Controleer bovendien altijd de eventueel tussen partijen contractueel vastgelegde afspraken. En denk daarbij goed na over wat wel en niet gewenst is om te dekken onder uw polis.  

Een milieukundig bureau krijgt van een groot bouwbedrijf de opdracht om de bodem te onderzoeken, voorafgaand aan de bouw van een industrieel complex. Het bureau schakelt hiervoor een gecertificeerde grondroerder in. Ter voorbereiding worden er door middel van boringen peilbuizen geplaatst. Daar gaat het mis. Een oliegevulde hoogspanningskabel wordt op meerdere punten geraakt. 

Wie is verantwoordelijk voor welke schade?

Case

Grondroerder doet boring bij milieukundig bodemonderzoek 
‘Toen raakten we plotseling een hoogspannings-kabel‘

Wie is verantwoordelijk voor welke schade?

Uit de geraakte hoogspanningskabel loopt olie, met milieuschade als gevolg. Ook de hoogspanningskabel is flink beschadigd. Herstel ervan is complex, bovendien mag de spanning niet van de kabel worden gehaald van de direct ingeschakelde netwerkbeheerder. Om alle ontstane schade te herstellen, wordt een speciale tijdelijke constructie gemaakt, waaraan de hoogspanningskabel veilig kan worden opgehangen.

Forse materiële- en milieuschade
Voor reparatie van alle schade moeten onder meer wegverharding en ook grondwater worden verwijderd. Ook maakt men twee lasputten en verschillende pas- en verbindingsstukken. Verder moet de kabel weer op oliedruk worden gezet. Minstens zo fors zijn de kosten voor de benodigde bodemsanering. Denk hierbij aan het vrijgraven van ondergrondse kabels, het graven van een saneringssleuf, bemaling en grondbemonstering. Maar ook het tijdelijk plaatsen van kabels in mantelbuizen, de afvoer van zo’n tweehonderd ton vervuilde grond, de aanvoer van zand, het grond- en wegherstel en de milieukundige begeleiding en het toezicht. De totale kosten liggen rond een half miljoen euro. 


KLIC-aanvraag te goeder trouw door verkeerde partij
De grondroerder is voor aanvang van het graafwerk onder meer verplicht een KLIC-melding (graafmelding) te doen, waarna hij alle kabel- en leidinginformatie en essentiële kaarten ontvangt van de plek waar hij gaat graven. Maar in dit geval heeft het milieukundig bureau deze aanvraag gedaan om de grondroerder te helpen. Het is een op het oog onschuldige procedurefout die hen duur komt te staan. Hierdoor is namelijk niet duidelijk wie er formeel gezien verantwoordelijk is. 

Samenloop onder verschillende polissen
Het milieukundig bureau heeft een eigen bodemsaneringsverzekering die in principe dekking verleent voor dit soort schades. Maar er is vooraf niet contractueel overeen-
gekomen dat de grondroerder meeverzekerd is onder de polis. Er is dus sprake van samenloop onder verschillende polissen. Daarmee volgt onvermijdelijk de vraag wie verantwoordelijk is voor het ontstaan van de schade. Doordat het milieukundig bureau taken van de grondroerder op zich heeft genomen is ook hun positie veranderd. Dit heeft uiteindelijk veel getouwtrek en een langdurige en kostbare rechtszaak tot gevolg. Als hier vooraf contractueel duidelijke afspraken over waren gemaakt was dit conflict veel sneller opgelost. 

Lessons learned
Zorg niet alleen voor een goede CAR- of bodemsaneringspolis bij samenwerking met onderaannemers. Maar voer alle procedures zorgvuldig en correct uit volgens de wettelijk geldende regels hiervoor, in dit geval onder meer de WIBON en de CROW500.  Controleer bovendien altijd de eventueel tussen partijen contractueel vastgelegde afspraken. En denk daarbij goed na over wat wel en niet gewenst is om te dekken onder uw polis.  

Een milieukundig bureau krijgt van een groot bouwbedrijf de opdracht om de bodem te onderzoeken, voorafgaand aan de bouw van een industrieel complex. Het bureau schakelt hiervoor een gecertificeerde grondroerder in. Ter voorbereiding worden er door middel van boringen peilbuizen geplaatst. Daar gaat het mis. Een oliegevulde hoogspanningskabel wordt op meerdere punten geraakt. 

Meijers Magazines

Lees onze magazines en blijf op de hoogte van trends en achtergronden over risicomanagement en verzekeringen. Vanuit verschillende doelgroepen: transport & logistiek, woningcorporaties, food & feed en bouw & installatie. Benieuwd?
Volledig scherm