Actueel

Werken in bouwteams? Contractmanagement is én blijft essentieel 

Bouwteam in de praktijk: Schipholtunnel

De Schipholtunnel werd in 1978 in gebruik genomen. Op dit moment wordt hard gewerkt om er de spoorinfrastructuur te vernieuwen. Een van de vele uitdagingen is het spoor op de Europees vastgestelde instaphoogte bij het perron te brengen en het vinden van een nieuwe oplossing om de rookabsorberende wand- en plafondplaten te verwijderen. Deze zitten nu nog vast met lijm met asbestvezels. De ontwerp- én uitvoeringsfase zijn door opdrachtgever ProRail samengebracht in een bouwteam, waar naast ProRail zelf ook Strukton Rail en VolkerRail deel van uit maken. Gaandeweg zullen meer partners en onderaannemers aan het realisatieteam worden toegevoegd. 

Erik van Blokland van Strukton Rail is samen met een collega van ProRail verantwoordelijk voor het project-management van het bouwteam. ‘We hebben in het begin diverse risico-inventarisaties gedaan. Voorop staat dat je vervolgens alle mogelijke risico’s en verantwoordelijkheden, contractueel goed en helder vastlegt. Wij hebben voor de ontwerpfase onder meer een ontwikkel- en ontwerpverzekering gesloten. Helemaal op maat voor dit unieke project. Het schept volledige duidelijkheid en bevordert daarmee de transparantie, gezamenlijke denk- en daadkracht en de flexibiliteit van het team. Dat is nodig omdat we werken aan een technische oplossing, waarbij de uitkomst nog totaal niet vaststaat. Waar we voor waken is dat we niet in een rigide samenwerking terecht komen waarin de contracten voortdurend op tafel komen. Onze bouwteamleden hebben zelfs in een realistische game geoefend om te voorkomen dat je in die bekende reflexen terecht komt. En dus zijn we open en eerlijk en voelen we ons één hecht team dat niet alleen een optimale oplossing ontwikkelt, maar zich ook samen verantwoordelijk voelt voor optimale risicobeheersing. Dat laatste doen we uiteraard samen met professionals die specifieke expertise hebben op dat gebied. Harde zaken leg je dus contractueel vast, risico’s moet je goed verzekeren. De zachte kant van een bouwteam - met elkaar optrekken, elkaar aan durven spreken en elkaar inspireren - is niet in contracten te vatten. Bij alles wat we doen staat trouwens één ding ver bovenaan: de veiligheid. Van alle mensen die in de Schipholtunnel werken, reizigers op het spoor en de stations. Maar ook van de mensen die op Schiphol Plaza werken of die de plek bezoeken. Wij werken op het hoogste veiligheidsniveau binnen de spoorbranche.’

  Delen:

Schipholtunnel: ‘Wij hebben voor de ontwerpfase een ontwikkel- en ontwerpverzekering gesloten.’ 

Werken in bouwteams is populair. Opdrachtgever, adviseurs en bouwbedrijf werken vanaf het allereerste begin van een project in alle openheid met elkaar samen. Maar het zijn uiteindelijk de door partijen onderling contractueel vastgelegde aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden die tellen als er iets misgaat. Daarom is en blijft zorgvuldig contractmanagement essentieel.

• Ontwerprisico

• CAR-verzekering

• Materiaaltransporten

• Eigen of ingehuurd materieel

• Aansprakelijkheid richting derden

De voordelen van bouwteams zijn bekend. Vooral het bundelen van alle beschikbare deskundigheid van ontwerp- tot uitvoeringsfase. Optimaal afstemmen van planningen. En in volledige transparantie afspraken maken over kosten, kwaliteit, taken, planningen enzovoort. De beoogde resultaten zijn onder meer maximale efficiency, een optimale prijs-kwaliteitverhouding en oplevering van een eindresultaat dat voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever. Mocht er een schade ontstaan tijdens het project of na oplevering van het project, dan komen toch de contracten weer boven tafel.  Wie is waarvoor verantwoordelijk, wie draagt welke kosten? En wie draait op voor eventuele aansprakelijkheidsstellingen als er toch iets fout gaat?

Risico’s analyseren én afdekken
Het is daarom als bouwonderneming essentieel om vooraf de contracten die je opdrachtgever aan je voorlegt diepgaand te bestuderen en te analyseren. Om daarmee helder te krijgen welke risico’s je exact loopt. En, nog belangrijker, hoe je deze zorgvuldig afdekt. Denk hierbij onder meer aan: 

Het is ook belangrijk om vooraf vast te stellen wie er allemaal toegang hebben tot de polis. Lopen de onderaannemers bijvoorbeeld ook mee op de CAR-verzekering van de hoofdaannemer? En zijn de ingekochte limieten in de polis wel voldoende voor het te verzekeren project? De kans op schade aan derden is immers een stuk groter bij projecten in de drukke binnenstad ten opzichte van het rustige buitengebied. 

Internationale projecten
Extra complex wordt het bij projecten buiten de Nederlandse landsgrenzen. Er zijn dan nog een scala van andere aandachtspunten die belangrijk zijn om onder de loep te nemen. Denk aan lokale wetgeving, ter plaatse in te huren personeel, het risico van andere weersomstandigheden zoals orkanen, enzovoort. 

Specialist in risicomanagement
Contractmanagement bij bouwteams, een goede risico-analyse voor dat het project begint en het sluiten van de juiste verzekeringen zijn dus uiterst complex en vraagt om vergaande expertise en ervaring. Meijers heeft inmiddels ruime ervaring in het screenen van contracten en het adviseren over bouwprojecten. In dit advies nemen wij ook een verzekeringsbudget op (inclusief assurantiebelasting) voor het verzekeren van dit project. Zo kunnen onze bouwrelaties de verzekeringskosten opnemen in het aanbestedingsbudget en blijft op dit onderdeel de marge in tact.

Werken in bouwteams? Contractmanagement is én blijft essentieel 

Actueel

  Delen:

De Schipholtunnel werd in 1978 in gebruik genomen. Op dit moment wordt hard gewerkt om er de spoor-infrastructuur te vernieuwen. Een van de vele uitdagingen is het spoor op de Europees vastgestelde instaphoogte bij het perron te brengen en het vinden van een nieuwe oplossing om de rook-absorberende wand- en plafondplaten te verwijderen. Deze zitten nu nog vast met lijm met asbestvezels. De ontwerp- én uitvoeringsfase zijn door opdracht-gever ProRail samengebracht in een bouwteam, waar naast ProRail zelf ook Strukton Rail en VolkerRail deel van uit maken. Gaandeweg zullen meer partners en onderaannemers aan het realisatieteam worden toegevoegd. 

Erik van Blokland van Strukton Rail is samen met een collega van ProRail verantwoordelijk voor het project-management van het bouwteam. ‘We hebben in het begin diverse risico-inventarisaties gedaan. Voorop staat dat je vervolgens alle mogelijke risico’s en verantwoordelijkheden, contractueel goed en helder vastlegt. Wij hebben voor de ontwerpfase onder meer een ontwikkel- en ontwerpverzekering gesloten. Helemaal op maat voor dit unieke project. Het schept volledige duidelijkheid en bevordert daarmee de transparantie, gezamenlijke denk- en daadkracht en de flexibiliteit van het team. Dat is nodig omdat we werken aan een technische oplossing, waarbij de uitkomst nog totaal niet vaststaat. Waar we voor waken is dat we niet in een rigide samenwerking terecht komen waarin de contracten voortdurend op tafel komen. Onze bouwteamleden hebben zelfs in een realistische game geoefend om te voorkomen dat je in die bekende reflexen terecht komt. En dus zijn we open en eerlijk en voelen we ons één hecht team dat niet alleen een optimale oplossing ontwikkelt, maar zich ook samen verantwoordelijk voelt voor optimale risicobeheersing. Dat laatste doen we uiteraard samen met professionals die specifieke expertise hebben op dat gebied. Harde zaken leg je dus contractueel vast, risico’s moet je goed verzekeren. De zachte kant van een bouwteam - met elkaar optrekken, elkaar aan durven spreken en elkaar inspireren - is niet in contracten te vatten. Bij alles wat we doen staat trouwens één ding ver bovenaan: de veiligheid. Van alle mensen die in de Schipholtunnel werken, reizigers op het spoor en de stations. Maar ook van de mensen die op Schiphol Plaza werken of die de plek bezoeken. Wij werken op het hoogste veiligheidsniveau binnen de spoorbranche.’

Bouwteam in de praktijk: Schipholtunnel

Internationale projecten
Extra complex wordt het bij projecten buiten de Nederlandse landsgrenzen. Er zijn dan nog een scala van andere aandachtspunten die belangrijk zijn om onder de loep te nemen. Denk aan lokale wetgeving, ter plaatse in te huren personeel, het risico van andere weersomstandigheden zoals orkanen, enzovoort. 

Specialist in risicomanagement
Contractmanagement bij bouwteams, een goede risico-analyse voor dat het project begint en het sluiten van de juiste verzekeringen zijn dus uiterst complex en vraagt om vergaande expertise en ervaring. Meijers heeft inmiddels ruime ervaring in het screenen van contracten en het adviseren over bouwprojecten. In dit advies nemen wij ook een verzekeringsbudget op (inclusief assurantiebelasting) voor het verzekeren van dit project. Zo kunnen onze bouwrelaties de verzekeringskosten opnemen in het aanbestedingsbudget en blijft op dit onderdeel de marge in tact.

• Ontwerprisico

• CAR-verzekering

• Materiaaltransporten

• Eigen of ingehuurd materieel

• Aansprakelijkheid richting derden

De voordelen van bouwteams zijn bekend. Vooral het bundelen van alle beschikbare deskundigheid van ontwerp- tot uitvoerings-fase. Optimaal afstemmen van planningen. En in volledige transparantie afspraken maken over kosten, kwaliteit, taken, plan-ningen enzovoort. De beoogde resultaten zijn onder meer maximale efficiency, een optimale prijskwaliteit-verhouding en oplevering van een eindresultaat dat voldoet aan de eisen en wensen van de opdracht-gever. Mocht er een schade ontstaan tijdens het project of na oplevering van het project, dan komen toch de contracten weer boven tafel.  Wie is waarvoor verantwoordelijk, wie draagt welke kosten? En wie draait op voor eventuele aansprakelijkheidsstellingen als er toch iets fout gaat?

Risico’s analyseren én afdekken
Het is daarom als bouwonderneming essentieel om vooraf de contracten die je opdrachtgever aan je voorlegt diepgaand te bestuderen en te analyseren. Om daarmee helder te krijgen welke risico’s je exact loopt. En, nog belangrijker, hoe je deze zorgvuldig afdekt. Denk hierbij onder meer aan: 

Het is ook belangrijk om vooraf vast te stellen wie er allemaal toegang hebben tot de polis. Lopen de onderaannemers bijvoorbeeld ook mee op de CAR-verzekering van de hoofdaannemer? En zijn de ingekochte limieten in de polis wel voldoende voor het te verzekeren project? De kans op schade aan derden is immers een stuk groter bij projecten in de drukke binnenstad ten opzichte van het rustige buitengebied. 

Werken in bouwteams is populair. Opdrachtgever, adviseurs en bouwbedrijf werken vanaf het allereerste begin van een project in alle openheid met elkaar samen. Maar het zijn uiteindelijk de door partijen onderling contractueel vastgelegde aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden die tellen als er iets misgaat. Daarom is en blijft zorgvuldig contractmanagement essentieel.

Schipholtunnel: ‘Wij hebben
voor de ontwerpfase een
ontwikkel- en ontwerpverzekering gesloten.’ 

Meijers Magazines

Lees onze magazines en blijf op de hoogte van trends en achtergronden over risicomanagement en verzekeringen. Vanuit verschillende doelgroepen: transport & logistiek, woningcorporaties, food & feed en bouw & installatie. Benieuwd?
Volledig scherm