De bouwstenen
om je mensen gezond en vitaal
te houden
  

Lees verder

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers: 

Personeel

  Delen:

Onafhankelijke kennispartner

Uiteraard is er ook in de cao Bouw & Infra volop aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De cao-partijen hebben er gezamenlijk hun eigen kennis en adviescentrum voor opgericht: Volandis. Samen met hen kan Meijers Vitaal optrekken als onafhankelijke partner op het gebied van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en verzuimpreventie. Met bijvoorbeeld scans, rapportages en adviezen. Inmiddels zijn dertien specialisten van Meijers Vitaal officieel Register Adviseur Duurzame Inzetbaarheid. Hun diploma haalden zij aan de NiDi Business School.

Het gesprek aangaan
Sturen dus op de harde én de zachte kant van je bedrijf. Hoe doe je dat in de praktijk? ‘In de bouw is natuurlijk veel sprake van fysiek zwaar werk’, zegt Van der Jagt. ‘Bovendien moet er lang worden doorgewerkt tot de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Ons advies: ga als werkgever regelmatig het gesprek aan met je mensen over de optimale balans in de inspanningen die zij moeten doen. Over gunstige werkomstandigheden op de bouwplaats, het voorkomen van bedrijfsongevallen en ook stress. Je kunt je mensen ook laten meedenken over de inzet van innovatieve, ergonomische machines en hulpmiddelen. Op zowel bouw- en infraprojecten als binnen het eigen bedrijf.

Vertrouwen, verantwoordelijkheid, betrokkenheid
‘Je kunt in teams ook de verantwoordelijkheid leggen voor elkaars gezondheid en gesprekken voeren over hoe je fysieke en mentale overbelasting kunt voorkomen’, vult Labree aan. ‘Medewerkers moet je daarin het vertrouwen durven geven en hen ook betrokken maken. Maar het zit ook in een goede sfeer en de bedrijfstrots. Nodig mensen uit om bij de oplevering van een gebouw aanwezig te zijn. En organiseer ook gezellige en leerzame momenten met elkaar. Een jaarlijkse wedstrijd met allerlei stoere spellen met bouwmaterialen bijvoorbeeld? Met na afloop de prijsuitreiking en een gezonde barbecue? Waarmee je ook nog eens op een leuke manier op het belang van gezondheid en vitaliteit wijst.’

Amplitie: de positieve, menselijke aanpak
Maar wie het beste voor heeft met zijn medewerkers én zijn bedrijf gaat volgens Labree voor optie drie: amplitie. ‘Een strategische benadering waarbij je oprecht oog en oor hebt voor hun persoonlijke gezondheid, het welzijn en de vitaliteit van mensen. Maar ook voor hun talenten, hun persoonlijke wensen en hun ideeën over werk, carrière, privé en je bedrijf. Een positieve mindset, betrokkenheid, bevlogenheid, naar elkaar omkijken en het goed hebben met elkaar worden daarmee essentiële onderdelen van je cultuur. Daarmee bereik je echte duurzame inzetbaarheid.’

Eigen kracht en werkgeluk
En dat heeft volgens Erik van der Jagt vele voordelen. ‘Doe je het goed dan gaan ziekteverzuim en langdurige uitval structureel omlaag. Daardoor hoef je je minder te richten op preventie en re-integratie. En is de grootste taak juist om medewerkers in hun kracht te zetten en daardoor hun werkgeluk te vergroten. Dat ga je terugzien in je bedrijfsresultaten. Bovendien blijf je je mensen boeien en binden. En word je ook een aantrekkelijke werkgever voor nieuwe medewerkers. Essentieel in tijden van vergrijzing in de bouw- en infrasector en de stijgende krapte op de arbeidsmarkt.’ 

‘Alles wat wettelijk verplicht is op het gebied van HR en personeelszaken hebben bedrijven in Nederland wel geregeld’, trapt Erik van der Jagt af. ‘Ik heb het dan over verzekerde arbeidsvoorwaarden die voorzien in inkomenszekerheid. Denk aan pensioen, arbeidsongeschiktheid en arbeids- en reisongevallen. Ook hebben de meeste bedrijven wel een personeelshandboek, een veiligheidsbeleid, een duurzaamheidsbeleid en hun kernwaarden op orde. Maar de kunst is om dit soort zaken niet alleen op papier te borgen, maar ook in je organisatie te laden en te doorleven.’

Welke focus kies je?
‘De vraag is met name: wat voor werkgever wil je zijn?’, zegt Judith Labree. Zij ziet drie opties. ‘Je kunt je ten eerste natuurlijk puur richten op zieke medewerkers en hun herstel en re-integratie. Dat is een operationele focus, alleen gericht op curatie. Ga je een stap verder dan kom je uit bij optie twee: preventie. Een tactische focus waarbij je je richt op het behoud van de vitaliteit en gezondheid van mensen die ‘at risk’ zijn. Medewerkers die bijna vastlopen om uiteenlopende redenen; vaak een combinatie van factoren. Omdat ze fysiek (te) zwaar werk hebben. Omdat ze niet mee kunnen of willen in de veranderingen binnen je bedrijf. Of omdat ze het privé zwaar hebben door een echtscheiding, mantelzorgtaken enzovoort.’

Erik van der Jagt, senior accountmanager Employee Benefits

‘Doe je het goed dan gaat het werkgeluk omhoog en gaan ziekteverzuim en langdurige uitval omlaag’

Judith Labree, manager Verzuim & WIA

‘Je kunt in teams ook de verantwoordelijkheid leggen voor elkaars gezondheid’

Wat voor werkgever wil je zijn? Volsta je door te voldoen aan geldende wet- en regelgeving op personeelsgebied? Of zet je in op de duurzame inzetbaarheid van al je medewerkers en koester je daarmee hun gezondheid en vitaliteit? Een gesprek hierover met Erik van der Jagt (senior accountmanager Employee Benefits) en Judith Labree (manager Verzuim & WIA) van Meijers. 

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers: 

Personeel

  Delen:

De bouwstenen
om je mensen gezond en vitaal
te houden
  

Onafhankelijke kennispartner

Uiteraard is er ook in de cao Bouw & Infra volop aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De cao-partijen hebben er gezamenlijk hun eigen kennis en adviescentrum voor opgericht: Volandis. Samen met hen kan Meijers Vitaal optrekken als onafhankelijke partner op het gebied van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en verzuimpreventie. Met bijvoorbeeld scans, rapportages en adviezen. Inmiddels zijn dertien specialisten van Meijers Vitaal officieel Register Adviseur Duurzame Inzetbaarheid. Hun diploma haalden zij aan de NiDi Business School.

Judith Labree, manager Verzuim & WIA

‘Je kunt in teams ook de verantwoordelijkheid leggen voor elkaars gezondheid’

Erik van der Jagt,
senior accountmanager Employee Benefits

‘Doe je het goed dan gaat het werkgeluk omhoog en gaan ziekteverzuim en langdurige uitval omlaag’

Amplitie: de positieve, menselijke aanpak
Maar wie het beste voor heeft met zijn medewerkers én zijn bedrijf gaat volgens Labree voor optie drie: amplitie. ‘Een strategische benadering waarbij je oprecht oog en oor hebt voor hun persoonlijke gezondheid, het welzijn en de vitaliteit van mensen. Maar ook voor hun talenten, hun persoonlijke wensen en hun ideeën over werk, carrière, privé en je bedrijf. Een positieve mindset, betrokkenheid, bevlogenheid, naar elkaar omkijken en het goed hebben met elkaar worden daarmee essentiële onderdelen van je cultuur. Daarmee bereik je echte duurzame inzetbaarheid.’

Eigen kracht en werkgeluk
En dat heeft volgens Erik van der Jagt vele voordelen. ‘Doe je het goed dan gaan ziekteverzuim en langdurige uitval structureel omlaag. Daardoor hoef je je minder te richten op preventie en re-integratie. En is de grootste taak juist om medewerkers in hun kracht te zetten en daardoor hun werkgeluk te vergroten. Dat ga je terugzien in je bedrijfsresultaten. Bovendien blijf je je mensen boeien en binden. En word je ook een aantrekkelijke werkgever voor nieuwe medewerkers. Essentieel in tijden van vergrijzing in de bouw- en infrasector en de stijgende krapte op de arbeidsmarkt.’ 

‘Alles wat wettelijk verplicht is op het gebied van HR en personeelszaken hebben bedrijven in Nederland wel geregeld’, trapt Erik van der Jagt af. ‘Ik heb het dan over verzekerde arbeidsvoorwaarden die voorzien in inkomenszekerheid. Denk aan pensioen, arbeidsongeschiktheid en arbeids- en reisongevallen. Ook hebben de meeste bedrijven wel een personeelshandboek, een veiligheids-
beleid, een duurzaamheidsbeleid en hun kernwaarden op orde. Maar daarmee ben je er niet. Het gevaar schuilt erin dat het bij papier blijft en dat dit soort zaken niet in je organisatie geladen en doorleefd worden.’

Welke focus kies je?
‘De vraag is met name: wat voor werkgever wil je zijn?’, zegt Judith Labree. ‘Je kunt je natuurlijk puur richten op zieke medewerkers en hun herstel en re-integratie. Dat is een operationele focus, alleen gericht op curatie. Ga je een stap verder dan kom je uit bij preventie. Een tactische focus waarbij je je richt op het behoud van de vitaliteit en gezondheid van mensen die ‘at risk’ zijn. Medewerkers die bijna vastlopen om uiteenlopende redenen. Omdat ze niet mee kunnen of willen in de veranderingen binnen je bedrijf. Of omdat ze het privé zwaar hebben door een echtscheiding, mantelzorgtaken enzovoort.’ 

Wat voor werkgever wil je zijn? Volsta je met het voldoen aan wat wet- en regelgeving voorschrijven op personeels-
gebied? Of zet je in op de duurzame inzetbaarheid van al je medewerkers en koester je daarmee hun gezondheid en vitaliteit? Een gesprek hierover met Erik van der Jagt (senior accountmanager Employee Benefits) en Judith Labree (manager Verzuim & WIA) van Meijers Vitaal. 

Het gesprek aangaan
Sturen dus op de harde én de zachte kant van je bedrijf. Hoe doe je dat in de praktijk? ‘In de bouw is natuurlijk veel sprake van fysiek zwaar werk’, zegt Van der Jagt. ‘Bovendien moet er lang worden doorgewerkt tot de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Ons advies: ga als werkgever regelmatig het gesprek aan met je mensen over de optimale balans in de inspanningen die zij moeten doen. Over gunstige werkomstandigheden op de bouwplaats, het voorkomen van bedrijfsongevallen en ook stress. Je kunt je mensen ook laten meedenken over de inzet van innovatieve, ergonomische machines en hulpmiddelen. Op zowel bouw- en infraprojecten als binnen het eigen bedrijf.

Vertrouwen, verantwoordelijkheid, betrokkenheid
‘Je kunt in teams ook de verantwoordelijkheid leggen voor elkaars gezondheid en gesprekken voeren over hoe je fysieke en mentale overbelasting kunt voorkomen’, vult Labree aan. ‘Medewerkers moet je daarin het vertrouwen durven geven en hen ook betrokken maken. Maar het zit ook in een goede sfeer en de bedrijfstrots. Nodig mensen uit om bij de oplevering van een gebouw aanwezig te zijn. En organiseer ook gezellige en leerzame momenten met elkaar. Een jaarlijkse wedstrijd met allerlei stoere spellen met bouwmaterialen bijvoorbeeld? Met na afloop de prijsuitreiking en een gezonde barbecue? Waarmee je ook nog eens op een leuke manier op het belang van gezondheid en vitaliteit wijst.’

Meijers Magazines

Lees onze magazines en blijf op de hoogte van trends en achtergronden over risicomanagement en verzekeringen. Vanuit verschillende doelgroepen: transport & logistiek, woningcorporaties, food & feed en bouw & installatie. Benieuwd?
Volledig scherm