Update

  Delen:

Voorkom dat u na waterschade
niet ook financieel nat gaat

In onze dagelijkse praktijk zien we steeds vaker grote waterschades in de installatie- en bouwsector. Regelmatig leidt het tot flink getouwtrek tussen ketenpartijen en verzekeraars. Zeker in geval van onderaanneming. En dus rijst de vraag hoe u voorkomt dat u na een onverhoopte waterschade ook financieel nat gaat.

We hebben het over incidenten die vaak veel verder reiken dan water-schade alleen. Meestal ontstaat er door lekkages aan installaties ook bedrijfsschade. Omdat bijvoorbeeld woningen en gebouwen pas later dan gepland kunnen worden opgeleverd. Omdat de schade, het herstel en de schadeafwikkeling in een bedrijfspand voor stilstand van de business van de eindklant zorgt. Dat kan zelfs leiden tot tijdelijke verplaatsing van bedrijfsactiviteiten en groot verlies van omzet. Het oerwoud aan mogelijke claims en gevolgen kunt u maar beter voorkomen.

Ken uw verantwoordelijkheden en risico’s
Als onderaannemer bent u vaak meeverzekerd op de Construction All Risk verzekering (CAR) van uw opdrachtgever. Maar wie blind op zo’n constructie vertrouwt, loopt de kans dat lang niet alle schadegevallen daadwerkelijk zijn gedekt. Dus kiest u ervoor om op de CAR-verzeke-
ringen van uw opdrachtgevers te varen, dan is er altijd een zekere mate van afhankelijkheid. De dialoog met opdrachtgevers en het samen helder voor ogen krijgen wie welke verantwoordelijkheden en risico’s draagt, is dan essentieel. Wie op zeker speelt, sluit een eigen CAR-, transport-montage of bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheids-verzekering (AVB) af. 

Een betrouwbare, ervaren en onafhankelijke specialist in risico-manage-
ment zorgt dat zo’n verzekering compleet op maat wordt samengesteld. Met voorwaarden die naadloos aansluiten bij uw bedrijf en business.

  Delen:

Fors hogere verzekerde waarde bij prefab 
Vaak is een uitgebreide bedrijfsschadeverzekering een oplossing om risico’s, vaste lasten en nettowinst af te dekken. Dat vraagt om nauwkeurig maatwerk in de polisvoorwaarden. Transport- en montagerisico’s moeten overigens ook tegen de juiste waarde worden verzekerd. Dat is mogelijk met een transport-montage polis of CAR-verzekering (Construction All Risk).

Risicomanagement en verzekeringsoplossingen
Als prefab-ondernemer heeft u dus te maken met een complex geheel aan bekende en nieuwe risico’s. Hét moment om met uw ervaren, onafhankelijk meedenkende partner in gesprek te gaan voor een uitgebreide analyse van al uw risico’s. Om vervolgens te komen tot verzekeringsoplossingen, waarmee u onaangename verrassingen voorkomt.

Prefab in installatieland vraagt om uiterst nauwkeurige risicoanalyse


Steeds meer bedrijven in de technische installatiesector spelen in op de toenemende vraag naar prefab-oplossingen. Daarmee verschuiven veel werkzaamheden van de bouwplaats naar de eigen locatie van bedrijven. Voor installateurs, assemblage-bedrijven en installatieproducenten dienen de volgende vragen zich aan: hoe breng je alle nieuwe risico’s die er uit voortvloeien in kaart? En hoe dek je ze vervolgens verzekeringstechnisch onder de juiste voorwaarden af?

Voor wie voornamelijk werkzaamheden op eigen locatie uitvoert, is een goede brandverzekering een solide basis. Maar het verhaal wordt ingewikkelder als het gaat over de assemblage van volledige besturings- en regelingsunits, de productie van kant-en-klare installatiecombinaties en de prefabricage van slimme plug-and-play oplossingen. Dan neemt de te verzekeren waarde van voorraden, materialen, installatiecomponenten en onderhanden werk fors toe. Bovendien zitten er in die geprefabriceerde voorraad al flink wat arbeidsuren: de extra waarde die u toevoegt aan uw prefab halffabricaat of eindproduct.

WKB: Fors meer aansprakelijkheid voor aannemer vanaf 1-1-2024

De Eerste Kamer ziet niets in de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. De uitwerking vertoont nog te veel juridische en technische manke-menten om nu al tot verantwoorde invoering over te gaan. Dat vindt een meerderheid van de senatoren. De Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw (WKB) is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Demissionair minister De Jonge wil geen uitstel. Maar hij stelt na druk vanuit de Eerste Kamer wél de invoering van de WKB, voor zover het verbouwingen betreft, uit naar 1 januari 2025.

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoor-beeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil met de invoering van de WKB meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de hiervoor geldende regels houden. 

Stap voor stap
De veranderingen bij invoering van de WKB gelden waarschijnlijk tot en met 2028.  In eerste instantie alleen voor eenvoudige bouwwerken, waaronder een-
gezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Daarna volgen de andere bouw-
werken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw. Een van de praktische problemen die men verwacht, is een tekort aan gecertificeerde WKB-toezichthouders. 

  Delen:

Update

  Delen:

We hebben het over incidenten die vaak veel verder reiken dan water-schade alleen. Meestal ontstaat er door lekkages aan installaties ook bedrijfsschade. Omdat bijvoorbeeld woningen en gebouwen pas later dan gepland kunnen worden opgeleverd. Omdat de schade, het herstel en de schadeafwikkeling in een bedrijfspand voor stilstand van de business van de eindklant zorgt. Dat kan zelfs leiden tot tijdelijke verplaatsing van bedrijfsactiviteiten en groot verlies van omzet. Het oerwoud aan mogelijke claims en gevolgen kunt u maar beter voorkomen.

Ken uw verantwoordelijkheden en risico’s
Als onderaannemer bent u vaak meeverzekerd op de Construction All Risk verzekering (CAR) van uw opdrachtgever. Maar wie blind op zo’n constructie vertrouwt, loopt de kans dat lang niet alle schadegevallen daadwerkelijk zijn gedekt. Dus kiest u ervoor om op de CAR-verzeke-
ringen van uw opdrachtgevers te varen, dan is er altijd een zekere mate van afhankelijkheid. De dialoog met opdrachtgevers en het samen helder voor ogen krijgen wie welke verantwoordelijk-heden en risico’s draagt, is dan essentieel. Wie op zeker speelt, sluit een eigen CAR-, transport-montage of bedrijfs- en beroepsaansprakelijk-heids-verzekering (AVB) af. 

Een betrouwbare, ervaren en onafhankelijke specialist in risico-management zorgt dat zo’n verzekering compleet op maat wordt samengesteld. Met voorwaarden die naadloos aansluiten bij uw bedrijf en business.

We leven in tijden van inflatie. Een economische, vicieuze cirkel. Tekorten aan materialen en grondstoffen leiden tot prijsstijgingen. Ook personeel is schaars, waardoor de productie-capaciteit onder druk staat en loonkosten stijgen. Ook fors stijgende energielasten drijven de totale kosten van ondernemers op. Vraag en aanbod raken dus in disbalans. Welke nieuwe risico’s brengt dat voor ondernemers in de bouw- en installatiesector en voor vastgoedeigenaren en beheerders met zich mee?

Voorkom dat u na waterschade
niet ook financieel nat gaat

  Delen:

Prefab in installatie-land vraagt om
uiterst nauwkeurige risicoanalyse


Steeds meer bedrijven in de technische installatiesector spelen in op de toenemende vraag naar prefab-oplossingen. Daarmee verschuiven veel werkzaamheden van de bouwplaats naar de eigen locatie van bedrijven. Voor installateurs, assemblage-bedrijven en installatieproducenten dienen de volgende vragen zich aan: hoe breng je alle nieuwe risico’s die er uit voortvloeien in kaart? En hoe dek je ze vervolgens verzekeringstechnisch onder de juiste voorwaarden af?

Voor wie voornamelijk werkzaamheden op eigen locatie uitvoert, is een goede brandverzekering een solide basis. Maar het verhaal wordt ingewikkelder als het gaat over de assemblage van volledige besturings- en regelingsunits, de productie van kant-en-klare installatiecombinaties en de prefabricage van slimme plug-and-play oplossingen. Dan neemt de te verzekeren waarde van voorraden, materialen, installatiecomponenten en onderhanden werk fors toe. Bovendien zitten er in die geprefabriceerde voorraad al flink wat arbeidsuren: de extra waarde die u toevoegt aan uw prefab halffabricaat of eindproduct.

Fors hogere verzekerde waarde bij prefab 
Vaak is een uitgebreide bedrijfs-schadeverzekering een oplossing om risico’s, vaste lasten en nettowinst af te dekken. Dat vraagt om nauwkeurig maatwerk in de polisvoorwaarden. Transport- en montagerisico’s moeten overigens ook tegen de juiste waarde worden verzekerd. Dat is mogelijk met een transport-montage polis of CAR-verzekering (Construction All Risk).

Risicomanagement en verzekeringsoplossingen
Als prefab-ondernemer heeft u dus te maken met een complex geheel aan bekende en nieuwe risico’s. Hét moment om met uw ervaren, onafhankelijk meedenkende partner in gesprek te gaan voor een uitgebreide analyse van al uw risico’s. Om vervolgens te komen tot verzekerings-oplossingen, waarmee u onaangename verrassingen voorkomt.

  Delen:

De Eerste Kamer ziet niets in de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. De uitwerking vertoont nog te veel juridische en technische manke-menten om nu al tot verantwoorde invoering over te gaan. Dat vindt een meerderheid van de senatoren. De Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw (WKB) is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Demissionair minister De Jonge wil geen uitstel. Maar hij stelt na druk vanuit de Eerste Kamer wél de invoering van de WKB, voor zover het verbouwingen betreft, uit naar
1 januari 2025.

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoor-beeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil met de invoering van de WKB meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de hiervoor geldende regels houden. 

Stap voor stap
De veranderingen bij invoering van de WKB gelden waarschijnlijk tot en met 2028.  In eerste instantie alleen voor eenvoudige bouwwerken, waaronder een-
gezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Daarna volgen de andere bouw-
werken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw. Een van de praktische problemen die men verwacht, is een tekort aan gecertificeerde WKB-toezichthouders. 

WKB: Fors meer aansprakelijkheid voor aannemer vanaf 1-1-2024

Meijers Magazines

Lees onze magazines en blijf op de hoogte van trends en achtergronden over risicomanagement en verzekeringen. Vanuit verschillende doelgroepen: transport & logistiek, woningcorporaties, food & feed en bouw & installatie. Benieuwd?
Volledig scherm