Erik Kloet, commercieel directeur Saman Groep

Overnames in de bouw- én installatiesector

Trending

Steen voor steen bouwen naar de toekomst

  Delen:

‘Op het gebied van risicomanagement en verzekeren komt bij overnames heel wat kijken’

Het aantal overnames in de bouw zit, zoals bekend, fors in de lift. Dat geldt óók voor de installatiesector, waar in 2021 sprake was van een recordaantal van 150 fusies en overnames. Een aantal dat bovendien in 2022 nog eens verder steeg met 30%. Wat zijn oorzaken van deze ontwikkeling? Welke beweegredenen hebben ondernemers om via overnames hun bedrijven uit te bouwen? En op welke risico’s moeten zij alert zijn? We praten erover met commercieel directeur Erik Kloet van de Saman Groep, een installatiebedrijf dat kiest voor een ‘buy and build’ strategie.  

We zitten nog maar aan het begin van de energietransitie. En dus liggen er voor bedrijven in de installatiesector enorme kansen om hun marktaandeel, hun omzet en hun winst de komende jaren te vergroten. Om die kansen te verzilveren gaat een deel van hen op overnamepad. Zo ook de Saman Groep, een bedrijf dat in 1921 van start ging als smederij in Zierikzee. Het meebewegen met nieuwe ontwikkelingen zit in hun DNA verankerd.  ‘Het bedrijf groeide in de jaren zestig mee op de eerste energietransitie, die naar aardgas’ vertelt Erik Kloet. ‘Daarna volgde de doorontwikkeling naar totaalinstallateur en - alweer zo’n twintig jaar geleden - werden we één van de eerste koplopers in duurzame installatieoplossingen. Gaandeweg besloten we ons meer en meer op particuliere klanten te richten en minder op de markt van aannemers en woningcorporaties. Om minder onafhankelijk te worden van de grillige conjunctuur in de bouwsector. Vanaf 2018 zijn we onze activiteiten gaan uitbreiden tot buiten de provinciegrenzen van Zeeland.’

Op weg naar landelijke dekking
Dat laatste leidde - naast de bouw van een nieuwe, energieneutrale vestiging in Zierikzee - tot de eerste overnames en twee nieuwe locaties in Breda en Barendrecht. ‘Ook is inmiddels een volgende overname nagenoeg een feit. Het zijn de eerste stappen binnen een plan dat de komende jaren moet leiden tot een landelijke dekking met twaalf vestigingen, in elke provincie één. De investeringen die hiervoor nodig zijn, doen we vanuit een gezonde eigen winst. Samen met onze partner Green Choice, die een minderheidsbelang in de Saman Groep heeft genomen. We bouwen steen voor steen naar de toekomst.’

Beweegredenen voor overnames
Aantrekkelijk worden voor een interessante investeerder kan voor bedrijven een belangrijke reden zijn om via overnames te groeien. Het zorgt voor een stevige positie in een, van huis uit, versnipperde markt met tal van kleine, lokale installateurs. ‘Schaalgrootte is een andere belangrijke reden’, vervolgt Kloet. ‘Je hebt een sterkere onderhandelingspositie aan de inkoopkant, omdat je over grotere hoeveelheden praat. Zo kun je warmtepompen, materialen, voertuigen en gereedschappen voordeliger inkopen. Daarnaast is er de nijpende schaarste aan vaktechnisch personeel. We hebben goede mensen nodig die tijdens de energietransitie het werk kunnen uitvoeren. Het overnemen van een bedrijf inclusief het personeelsbestand is een mooie kans om nieuwe medewerkers binnen te halen en door te laten ontwikkelen. Wat wij met onze overnamestrategie vooral doen, is voorsorteren op de verder gelegen toekomst. Op een bepaald moment zullen de verkopen tijdens de energietransitie stagneren, omdat de meeste mensen de overstap naar de warmtepomp of een ander duurzaam alternatief dan hebben gemaakt. Wij willen op tijd met onze landelijke organisatie klaarstaan om aan de grote vraag naar service en onderhoud te kunnen voldoen.’

Risicomanagement
Op het gebied van risicomanagement komt volgens Kloet bij overnames heel wat kijken. ‘Ten eerste zijn wij op zoek naar bedrijven die passen bij ons bedrijf, bij onze activiteiten en onze cultuur. Liefst familiebedrijven, die regionaal bekend staan om hun kwaliteit, service en betrouwbaarheid. In onze overwegingen nemen we alles mee. Hoe staan de panden en het wagenpark erbij, kunnen we groeien op de bestaande locatie? Wordt er al verduurzaamd en zien we kansen daarin de volgende stappen te zetten? Passen de medewerkers en kwaliteiten bij ons bedrijfs-dna en hebben zij de ambitie zich te ontwikkelen? En natuurlijk heel belangrijk: is er sprake van financiële gezondheid en lopen er bijvoorbeeld geen schadeclaims tegen het bedrijf?’

Verzekeringen zorgvuldig overzetten
‘De aanloop naar een overname is óók het moment om een goede risicoanalyse te maken.’ Dat zegt Fabienne Koolen, senior accountmanager Bouw & Installatie bij Meijers. ‘Wij nemen dan voor onze klant het verzekeringspakket en de schadehistorie van de beoogde overnamepartner zorgvuldig onder de loep. De gebouwverzekering, de bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering, de (CAR)(Construction All Risks) verzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, de transport- en montageverzekering, de wagenpark-verzekering, noem maar op. Dat eindigt dan in een adviesrapport waarin we bij elke verzekering uitgebreid stilstaan: blijft de polis in stand? Gaan we integreren in de groepspolis? Zijn er aandachtspunten bij deze integratie? Hierbij kijken wij uiteraard ook naar uitloop- en inloop-dekking, zodat er geen enkele claim of schade tussen wal en schip valt. Met integratie kun je flinke schaalvoordelen boeken, maar het moet wel goed gebeuren zonder verrassingen achteraf.’

Keuze voor specialist in risicomanagement


Ook als het gaat om een externe specialist op het gebied van risicomanagement en verzekeren, koos Kloet voor een partner die past bij het dna van de Saman Groep. ‘Meijers is net als wij ontstaan uit een familiebedrijf en is nog altijd een mensenbedrijf. Dat merk je direct in de persoonlijke contacten. Ook zij groeien volop en hebben ervaring met overnames. Het allerbelangrijkste is dat we bij hen geen dossiernummer zijn. Dat men ons bedrijf echt wil kennen en met ons mee- en vooruit wil denken. Bereikbaarheid en snelle afhandeling bij een schademelding zijn ook belangrijk. Voordat we naar Meijers overstapten hebben we weleens maanden stormschade moeten voorfinancieren, dat wil je als ondernemer natuurlijk niet.’

Overnames in de bouw- én installatiesector

Erik Kloet, commercieel directeur Saman Groep

Steen voor steen bouwen 
naar de toekomst

Trending

  Delen:

Keuze voor specialist in risicomanagement


Ook als het gaat om een externe specialist op het gebied van risicomanagement en verzekeren, koos Kloet voor een partner die past bij het dna van de Saman Groep. ‘Meijers is net als wij ontstaan uit een familiebedrijf en is nog altijd een mensenbedrijf. Dat merk je direct in de persoonlijke contacten. Ook zij groeien volop en hebben ervaring met overnames. Het allerbelangrijkste is dat we bij hen geen dossiernummer zijn. Dat men ons bedrijf echt wil kennen en met ons mee- en vooruit wil denken. Bereikbaarheid en snelle afhandeling bij een schademelding zijn ook belangrijk. Voordat we naar Meijers overstapten hebben we weleens maanden stormschade moeten voorfinancieren, dat wil je als ondernemer natuurlijk niet.’

Risicomanagement
Op het gebied van risicomanagement komt volgens Kloet bij overnames heel wat kijken. ‘Ten eerste zijn wij op zoek naar bedrijven die passen bij ons bedrijf, bij onze activiteiten en onze cultuur. Liefst familiebedrijven, die regionaal bekend staan om hun kwaliteit, service en betrouwbaarheid. In onze overwegingen nemen we alles mee. Hoe staan de panden en het wagenpark erbij, kunnen we groeien op de bestaande locatie? Wordt er al verduurzaamd en zien we kansen daarin de volgende stappen te zetten? Passen de medewerkers en kwaliteiten bij ons bedrijfs-dna en hebben zij de ambitie zich te ontwikkelen? En natuurlijk heel belangrijk: is er sprake van financiële gezondheid en lopen er bijvoorbeeld geen schadeclaims tegen het bedrijf?’

Verzekeringen zorgvuldig overzetten
‘De aanloop naar een overname is óók het moment om een goede risicoanalyse te maken.’ Dat zegt Fabienne Koolen, senior accountmanager Bouw & Installatie bij Meijers. ‘Wij nemen dan voor onze klant het verzekeringspakket en de schadehistorie van de beoogde overnamepartner zorgvuldig onder de loep. De gebouwverzekering, de bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering, de (CAR)(Construction All Risks) verzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, de transport- en montageverzekering, de wagenpark-verzekering, noem maar op. Dat eindigt dan in een adviesrapport waarin we bij elke verzekering uitgebreid stilstaan: blijft de polis in stand? Gaan we integreren in de groepspolis? Zijn er aandachtspunten bij deze integratie? Hierbij kijken wij uiteraard ook naar uitloop- en inloop-dekking, zodat er geen enkele claim of schade tussen wal en schip valt. Met integratie kun je flinke schaalvoordelen boeken, maar het moet wel goed gebeuren zonder verrassingen achteraf.’

Beweegredenen voor overnames
Aantrekkelijk worden voor een interessante investeerder kan voor bedrijven een belangrijke reden zijn om via overnames te groeien. Het zorgt voor een stevige positie in een, van huis uit, versnipperde markt met tal van kleine, lokale installateurs. ‘Schaalgrootte is een andere belangrijke reden’, vervolgt Kloet. ‘Je hebt een sterkere onderhandelingspositie aan de inkoopkant, omdat je over grotere hoeveelheden praat. Zo kun je warmtepompen, materialen, voertuigen en gereedschappen voordeliger inkopen. Daarnaast is er de nijpende schaarste aan vaktechnisch personeel. We hebben goede mensen nodig die tijdens de energietransitie het werk kunnen uitvoeren. Het overnemen van een bedrijf inclusief het personeelsbestand is een mooie kans om nieuwe medewerkers binnen te halen en door te laten ontwikkelen. Wat wij met onze overnamestrategie vooral doen, is voorsorteren op de verder gelegen toekomst. Op een bepaald moment zullen de verkopen tijdens de energietransitie stagneren, omdat de meeste mensen de overstap naar de warmtepomp of een ander duurzaam alternatief dan hebben gemaakt. Wij willen op tijd met onze landelijke organisatie klaarstaan om aan de grote vraag naar service en onderhoud te kunnen voldoen.’

‘Op het gebied van risicomanagement en verzekeren komt bij overnames heel wat kijken’

Op weg naar landelijke dekking
Dat laatste leidde - naast de bouw van een nieuwe, energieneutrale vestiging in Zierikzee - tot de eerste overnames en twee nieuwe locaties in Breda en Barendrecht. ‘Ook is inmiddels een volgende overname nagenoeg een feit. Het zijn de eerste stappen binnen een plan dat de komende jaren moet leiden tot een landelijke dekking met twaalf vestigingen, in elke provincie één. De investeringen die hiervoor nodig zijn, doen we vanuit een gezonde eigen winst. Samen met onze partner Green Choice, die een minderheidsbelang in de Saman Groep heeft genomen. We bouwen steen voor steen naar de toekomst.’

We zitten nog maar aan het begin van de energietransitie. En dus liggen er voor bedrijven in de installatiesector enorme kansen om hun marktaandeel, hun omzet en hun winst de komende jaren te vergroten. Om die kansen te verzilveren gaat een deel van hen op overnamepad. Zo ook de Saman Groep, een bedrijf dat in 1921 van start ging als smederij in Zierikzee. Het meebewegen met nieuwe ontwikkelingen zit in hun DNA verankerd.  ‘Het bedrijf groeide in de jaren zestig mee op de eerste energietransitie, die naar aardgas’ vertelt Erik Kloet. ‘Daarna volgde de doorontwikkeling naar totaalinstallateur en - alweer zo’n twintig jaar geleden - werden we één van de eerste koplopers in duurzame installatieoplossingen. Gaandeweg besloten we ons meer en meer op particuliere klanten te richten en minder op de markt van aannemers en woningcorporaties. Om minder onafhankelijk te worden van de grillige conjunctuur in de bouwsector. Vanaf 2018 zijn we onze activiteiten gaan uitbreiden tot buiten de provinciegrenzen van Zeeland.’

Het aantal overnames in de bouw zit, zoals bekend, fors in de lift. Dat geldt óók voor de installatiesector, waar in 2021 sprake was van een recordaantal van 150 fusies en overnames. Een aantal dat bovendien in 2022 nog eens verder steeg met 30%. Wat zijn oorzaken van deze ontwikkeling? Welke beweegredenen hebben ondernemers om via overnames hun bedrijven uit te bouwen? En op welke risico’s moeten zij alert zijn? We praten erover met commercieel directeur Erik Kloet van de Saman Groep, een installatiebedrijf dat kiest voor een ‘buy and build’ strategie.  

Meijers Magazines

Lees onze magazines en blijf op de hoogte van trends en achtergronden over risicomanagement en verzekeringen. Vanuit verschillende doelgroepen: transport & logistiek, woningcorporaties, food & feed en bouw & installatie. Benieuwd?
Volledig scherm