Actueel

Kun je je wapenen tegen
risico’s door klimaatverandering? 

Klimaatverandering, we kunnen er niet omheen. Wetenschappers bewijzen dat we te maken krijgen met extremere weersituaties. Sterker nog, recente voorbeelden uit eigen land spreken boekdelen. Kijk maar naar de hete én droge zomer die achter ons ligt. Naar de hevige regenval waarmee we regelmatig te maken hebben. Naar de overstromingen in Limburg als gevolg van diezelfde regen en smeltende gletsjers. En er was zelfs een windhoos in Zierikzee. Kun je je ertegen wapenen? Hoe hebben overheid en verzekeraars het geregeld? En is alle schade als gevolg van klimaatverandering verzekerbaar? Een gesprek hierover met Simon de Witte, Senior Accountmanager Commercieel Vastgoed.

‘Nieuwe risico's door klimaatverandering vraagt om een ander risicobewustzijn.

Overstromingen

‘Of en hoe de risico’s voortkomend uit klimaatverandering verzekerbaar zijn, is een complexe zaak. Neem bijvoorbeeld overstromingen als gevolg van extreme regenval, smeltende gletsjers en een stijgende zeespiegel. Breekt het water door duinen en dijken aan de kust of stroomt een rivier over? Dan spreken we van primaire waterkeringen en geldt de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Particulieren en bedrijven kunnen zich hier niet tegen verzekeren, ze komen bij een ramp in aanmerking voor een (gedeeltelijke) tegemoetkoming van de overheid voor geleden schade en de gemaakte kosten als gevolg van een ramp. Als voorwaarde geldt dat er sprake is van een ramp als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsrisico’s. En de schade moet onverzekerbaar, onvermijdbaar en niet-verhaalbaar zijn. Gaat het om overstroming van een secundaire waterkering, zoals bij de zijtak van een rivier of een ringdijk? Dan is daarvoor een verzekering af te sluiten, hoewel niet alle verzekeraars er een polis voor hebben. Als bedrijf doe je er dus goed aan om samen met een specialist in risicomanagement te kijken of je vestiging of project in een risicogebied zit, welke preventieve maatregelen je kunt nemen en of en hoe je je kunt verzekeren. Het vraagt dus om een groot, nieuw risicobewustzijn. Wij worden bij Meijers dan ook steeds vaker gevraagd onafhankelijke analyses te maken en advies te geven.’

Droogte

‘Amsterdam is gebouwd op palen’, gaat De Witte verder. ‘Dat geldt voor meer woningen en gebouwen in Nederland. Klimaatverandering doet ons grondwaterpeil zakken, waardoor schade ontstaat aan houten en ondiepe funderingen, en daarmee ook aan muren, kozijnen enzovoort. Het kan tot hoge, onverzekerde schadeposten leiden. Verzakking en rot zijn echter geleidelijke processen. Wat velen niet weten is dat die niet verzekerbaar zijn. Verzekeraars verzekeren namelijk alleen de risico’s van onverwachte, plotse gebeurtenissen. Bovendien is het grondwaterpeilbeheer door overheden van invloed. Verzekeraars en andere belanghebbenden sturen daarom aan op nationale regie.’

‘Verzekeraars verzekeren alleen de risico’s van onverwachte, plotse gebeurtenissen.’

Regenval

Hevige regenval komt steeds vaker voor. In de afgelopen honderd jaar verdubbelde het aantal buien waarin meer dan 30 millimeter regen valt. Met bijvoorbeeld lekkende daken en wateroverlast vanaf ondergelopen straten als gevolg. De Witte: ‘De meeste risico’s zijn met een goede polis te verzekeren, zoals schade door regenwater dat een gebouw binnenkomt via het dak of de dakgoten. En het daarbij eventueel uitvallen van bijvoorbeeld de elektriciteit. Schade door neerslag die over drempels het gebouw, de kelder of een parkeergarage binnenloopt. Of schade door een plat dak dat instort, dak- en dakgootschade en schade aan de inventaris en goederen die in een gebouw staan. Schade als gevolg van sneeuwdruk is in een standaardpolis niet verzekerd, maar kun je wel verzekeren.’

Gevolgen op de bouwplaats

Ook op de bouwplaats gaan we de gevolgen van klimaatverandering merken. ‘Extreme hitte, slagregens, hagel en bliksem kunnen ervoor zorgen dat werkzaamheden misschien vaker moeten worden stilgelegd‘, verduidelijkt De Witte. ‘Omdat de veiligheid van medewerkers in het geding is. Of omdat het werk gewoon tijdelijk onuitvoerbaar blijkt te zijn. Nieuwe risico’s die dus raken aan bedrijfsresultaat, continuïteit en arbeidsomstandigheden. Een scherpe blik op wat je in deze gevallen wel en niet kunt verzekeren is daarom meer dan de moeite waard.

Kun je je wapenen tegen risico’s door klimaatverandering? 

Actueel

  Delen:

Klimaatverandering, we kunnen er niet omheen. Wetenschappers bewijzen dat we te maken krijgen met extremere weersituaties. Sterker nog, recente voorbeelden uit eigen land spreken boekdelen. Kijk maar naar de hete én droge zomer die achter ons ligt. Naar de hevige regenval waarmee we regelmatig te maken hebben. Naar de overstromingen in Limburg als gevolg van diezelfde regen en smeltende gletsjers. En er was zelfs een windhoos in Zierikzee. Kun je je ertegen wapenen? Hoe hebben overheid en verzekeraars het geregeld? En is alle schade als gevolg van klimaatverandering verzekerbaar? Een gesprek hierover met Simon de Witte, Senior Accountmanager Commercieel Vastgoed.

‘Nieuwe risico's door klimaatverandering vraagt om een ander risicobewustzijn.

Overstromingen

‘Of en hoe de risico’s voortkomend uit klimaatverandering verzekerbaar zijn, is een complexe zaak. Neem bijvoorbeeld overstromingen als gevolg van extreme regenval, smeltende gletsjers en een stijgende zeespiegel. Breekt het water door duinen en dijken aan de kust of stroomt een rivier over? Dan spreken we van primaire waterkeringen en geldt de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Particulieren en bedrijven kunnen zich hier niet tegen verzekeren, ze komen bij een ramp in aanmerking voor een (gedeeltelijke) tegemoetkoming van de overheid voor geleden schade en de gemaakte kosten als gevolg van een ramp. Als voorwaarde geldt dat er sprake is van een ramp als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsrisico’s. En de schade moet onverzekerbaar, onvermijdbaar en niet-verhaalbaar zijn. Gaat het om overstroming van een secundaire waterkering, zoals bij de zijtak van een rivier of een ringdijk? Dan is daarvoor een verzekering af te sluiten, hoewel niet alle verzekeraars er een polis voor hebben. Als bedrijf doe je er dus goed aan om samen met een specialist in risicomanagement te kijken of je vestiging of project in een risicogebied zit, welke preventieve maatregelen je kunt nemen en of en hoe je je kunt verzekeren. Het vraagt dus om een groot, nieuw risicobewustzijn. Wij worden bij Meijers dan ook steeds vaker gevraagd onafhankelijke analyses te maken en advies te geven.’

‘Verzekeraars verzekeren alleen de risico’s van onverwachte, plotse gebeurtenissen.’

Droogte

‘Amsterdam is gebouwd op palen’, gaat De Witte verder. ‘Dat geldt voor meer woningen en gebouwen in Nederland. Klimaatverandering doet ons grondwaterpeil zakken, waardoor schade ontstaat aan houten en ondiepe funderingen, en daarmee ook aan muren, kozijnen enzovoort. Het kan tot hoge, onverzekerde schadeposten leiden. Verzakking en rot zijn echter geleidelijke processen. Wat velen niet weten is dat die niet verzekerbaar zijn. Verzekeraars verzekeren namelijk alleen de risico’s van onverwachte, plotse gebeurtenissen. Bovendien is het grondwaterpeilbeheer door overheden van invloed. Verzekeraars en andere belanghebbenden sturen daarom aan op nationale regie.’

Storm
Regenval

Hevige regenval komt steeds vaker voor. In de afgelopen honderd jaar verdubbelde het aantal buien waarin meer dan 30 millimeter regen valt. Met bijvoorbeeld lekkende daken en wateroverlast vanaf ondergelopen straten als gevolg. De Witte: ‘De meeste risico’s zijn met een goede polis te verzekeren, zoals schade door regenwater dat een gebouw binnenkomt via het dak of de dakgoten. En het daarbij eventueel uitvallen van bijvoorbeeld de elektriciteit. Schade door neerslag die over drempels het gebouw, de kelder of een parkeergarage binnenloopt. Of schade door een plat dak dat instort, dak- en dakgootschade en schade aan de inventaris en goederen die in een gebouw staan. Schade als gevolg van sneeuwdruk is in een standaardpolis niet verzekerd, maar kun je wel verzekeren.’

Wat betekent klimaatverandering voor Nederland?

Milieudefensie schetst diverse scenario’s  voor de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland.

Gevolgen op de bouwplaats

Ook op de bouwplaats gaan we de gevolgen van klimaatverandering merken. ‘Extreme hitte, slagregens, hagel en bliksem kunnen ervoor zorgen dat werkzaamheden misschien vaker moeten worden stilgelegd‘, verduidelijkt De Witte. ‘Omdat de veiligheid van medewerkers in het geding is. Of omdat het werk gewoon tijdelijk onuitvoerbaar blijkt te zijn. Nieuwe risico’s die dus raken aan bedrijfsresultaat, continuïteit en arbeidsomstandigheden. Een scherpe blik op wat je in deze gevallen wel en niet kunt verzekeren is daarom meer dan de moeite waard.

Meijers Magazines

Lees onze magazines en blijf op de hoogte van trends en achtergronden over risicomanagement en verzekeringen. Vanuit verschillende doelgroepen: transport & logistiek, woningcorporaties, food & feed en bouw & installatie. Benieuwd?
Volledig scherm