Lees verder

Ferdinand Soeteman (Verbond van Verzekeraars)

Trending

‘Alles wat nieuw is brengt ook nieuwe risico’s met zich mee’​​​​​​​​

‘Verzekeraars willen de kans op schade zo klein mogelijk maken. 
Daarin zit het grote gedeelde belang met bedrijven.’

‘Nieuwe risico’s vragen altijd eerst om maatwerk.
Bouw je kennis en ervaring op dan volgt de standaardisering van polissen’

Er wordt vandaag de dag nogal wat gevraagd van de bouwsector. Denk alleen maar aan de energietransitie, de roep om circulair bouwen, het oplossen van de woningnood en de daaruit voortvloeiende industrialisering van bouwbedrijven. De overheid stimuleert en schrijft voor, de markt vraagt. Maar veranderen in de hoogste versnelling betekent ook dat in hoog tempo nieuwe risico’s ontstaan. Hoe gaan verzekeraars daarmee om? En wat is hun visie en rol op een veranderende vastgoedwereld? Een gesprek met Ferdinand Soeteman, MT-lid en manager sector schadeverzekeringen bij het Verbond van Verzekeraars.

Wat betekent het hoge tempo van verduurzamen en innoveren voor verzekeraars?
‘Wij zien natuurlijk dat er heel veel afkomt op de bouwsector. En daarmee ook op de verzekeraars. Duurzaam en circulair bouwen, nieuwe energieopwekkingssystemen, biobased materialen, nieuwe bouwtechnieken en prefab-oplossingen bijvoorbeeld. Vooropgesteld: verzekeraars zijn uiteraard vóór verduurzaming en vooruitgang. Dus willen ook wij onze verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het succes van innovaties. Vanzelfsprekend staan daarbij veiligheid en zo klein mogelijke, aanvaardbare risico’s voorop. En dat is essentieel, omdat alles wat nieuw is ook nieuwe risico’s met zich meebrengt.’

Welke rol speelt het Verbond van Verzekeraars hierin?
‘Als belangenbehartiger van de verzekeraars gaan we bij nieuwe ontwikkelingen zo vroeg mogelijk om de tafel met alle belangrijke spelers. Marktpartijen in de bouw- en vastgoedsector, de overheid en de politiek, de verzekeringsmakelaars, tussenpersonen en alle andere stakeholders. Vanuit die directe betrokkenheid denken we mee- en vooruit. Over welke nieuwe risico’s kunnen ontstaan bij de invoering van nieuwe regelgeving en stimulerende subsidies door de overheid. Maar ook bij de toepassing van nieuwe technieken, materialen en oplossingen door de sector zelf. Als verzekeringsbranche nemen wij waardevolle kennis en ervaring mee op het gebied van risico-inventarisatie, risicopreventie en verzekeren.’

Verzekeraars worden wel eens neergezet als té voorzichtig. Hoe zie jij dat?
‘Verzekeraars willen in eerste instantie zoveel mogelijk voorkomen dat schade kan ontstaan. En daarin zit het grote gedeelde belang met hun klanten, in dit geval de bedrijven in de bouwsector. Geen enkele architect, aannemer, projectontwikkelaar of vastgoedondernemer wil onnodige risico’s lopen. Als je de kennis en ervaring van verzekeraar, tussenpersoon en klant dus deelt en bundelt kun je voor elk project alle risico’s nauwkeurig in kaart brengen en samen preventiemaatregelen bedenken om die risico’s tot een minimum terug te brengen. Aanvaardbare restrisico’s kun je dan vervolgens verzekeren tegen een passende premie. Hoe beter je dus samen aan de preventiekant werkt, hoe lager de premie zal zijn. Dat vraagt om een kritische blik en de wil om in elkaars belang - vaak dus hetzelfde belang - te denken. Noch een verzekeraar noch een ondernemer wil dat een bedrijfspand in vlammen opgaat omdat een zonne-energiesysteem ondeugdelijk is aangesloten of dat de draagkracht of de isolatiematerialen van het dak niet voldoen. Wij hebben daarin een belangrijke preventieve rol. Naar de klanten van verzekeraars én naar beleidsmakers en regelgevers. Zodat als nieuwe oplossingen in de markt komen de nieuwe risico’s die daar bij horen voorkomen worden of voor de klant betaalbaar te verzekeren zijn.’

Wat levert dat gezamenlijk optrekken in de praktijk op?
‘Als het gaat om bijvoorbeeld zonnepanelen op gebouwen zie je dat fabrikanten, installateurs, verzekeraars en overheid elkaar inmiddels echt hebben gevonden. De noodzaak van verduurzaming gaat nu hand in hand met goede kwaliteit, verbeterde certificeringen en normeringen en een groot besef rondom de veiligheid van zonne-energiesystemen. Elektrische aansluiting en deugdelijke bevestiging om brand- en stormschade tegen te gaan is sterk verbeterd. En dus ligt daar de weg open voor verdere verduurzaming van bestaande en nieuwe gebouwen. Bij de eerste pilots met waterstof als toekomstige energiedrager is ook iedereen weer betrokken. Dat de verzekeraars ook direct worden uitgenodigd is een belangrijk teken.’

Een teken dat de kennis van verzekeraars op waarde wordt geschat?
‘Men beseft inderdaad dat verzekeraars niet de sluitpost zijn in een bouwproces, maar dat ze juist van waarde zijn bij de geboorte van elke nieuwe ontwikkeling. Sterker nog: we worden niet alleen betrokken in R&D-projecten in de bouwbranche, we bewijzen dat we op basis van onze knowhow soms ook kartrekker kunnen zijn. Een voorbeeld daarvan buiten de bouw is de komst van zelfrijdende auto’s. Dat brengt compleet nieuwe risico’s met zich mee en dus hebben wij al lang geleden gezegd: laten we met z’n allen nu al in gesprek gaan en voorsorteren op wat op het gebied van risicomanagement en verzekeren komen gaat. En vergeet niet, we zijn een interessante partner omdat wij expertise uit uiteenlopende branches bij elkaar kunnen brengen. Onze kennis over risicopreventie bij bijvoorbeeld waterstofauto’s komt ook van pas als je het hebt over waterstofketels of de industriële toepassing van waterstof.’


De risicospecialist vroegtijdig aan tafel. Dat is het pleidooi? 
‘Absoluut. En dus ook op individueel niveau, in het één op één contact met de klant. Met een goede verzekeraar of intermediair leer je als bedrijf je risico’s echt kennen, doorleven en op lange termijn overzien. Advisering daarover en goede verzekeringen zijn daarom een  essentieel onderdeel van de totale investering in elk bouwproject. Uiteindelijk gaat het om het geven van zekerheid over de continuïteit van bedrijven. Dat vraagt niet alleen om periodiek onderhoud van je verzekeringen, maar om alertheid bij elke verandering, groot of klein. De verzekeringsbranche is dus continu in beweging. Innovaties en nieuwe risico’s vragen altijd eerst om maatwerk. Bouw je kennis en ervaring op dan ontstaan duidelijke risicoprofielen en volgt de standaardisering van polissen.’

Ferdinand Soeteman
(Verbond van Verzekeraars)

‘Alles wat nieuw is brengt ook nieuwe risico’s met zich mee’​​​​​​​​

Trending

  Delen:


De risicospecialist vroegtijdig aan tafel. Dat is het pleidooi? 
‘Absoluut. En dus ook op individueel niveau, in het één op één contact met de klant. Met een goede verzekeraar of intermediair leer je als bedrijf je risico’s echt kennen, doorleven en op lange termijn overzien. Advisering daarover en goede verzekeringen zijn daarom een  essentieel onderdeel van de totale investering in elk bouwproject. Uiteindelijk gaat het om het geven van zekerheid over de continuïteit van bedrijven. Dat vraagt niet alleen om periodiek onderhoud van je verzekeringen, maar om alertheid bij elke verandering, groot of klein. De verzekeringsbranche is dus continu in beweging. Innovaties en nieuwe risico’s vragen altijd eerst om maatwerk. Bouw je kennis en ervaring op dan ontstaan duidelijke risicoprofielen en volgt de standaardisering van polissen.’

‘Nieuwe risico’s vragen altijd eerst om maatwerk.
Bouw je kennis en ervaring op dan volgt de standaardisering van polissen’

Wat levert dat gezamenlijk optrekken in de praktijk op?
‘Als het gaat om bijvoorbeeld zonnepanelen op gebouwen zie je dat fabrikanten, installateurs, verzekeraars en overheid elkaar inmiddels echt hebben gevonden. De noodzaak van verduurzaming gaat nu hand in hand met goede kwaliteit, verbeterde certificeringen en normeringen en een groot besef rondom de veiligheid van zonne-energiesystemen. Elektrische aansluiting en deugdelijke bevestiging om brand- en stormschade tegen te gaan is sterk verbeterd. En dus ligt daar de weg open voor verdere verduurzaming van bestaande en nieuwe gebouwen. Bij de eerste pilots met waterstof als toekomstige energiedrager is ook iedereen weer betrokken. Dat de verzekeraars ook direct worden uitgenodigd is een belangrijk teken.’

Een teken dat de kennis van verzekeraars op waarde wordt geschat?
‘Men beseft inderdaad dat verzekeraars niet de sluitpost zijn in een bouwproces, maar dat ze juist van waarde zijn bij de geboorte van elke nieuwe ontwikkeling. Sterker nog: we worden niet alleen betrokken in R&D-projecten in de bouwbranche, we bewijzen dat we op basis van onze knowhow soms ook kartrekker kunnen zijn. Een voorbeeld daarvan buiten de bouw is de komst van zelfrijdende auto’s. Dat brengt compleet nieuwe risico’s met zich mee en dus hebben wij al lang geleden gezegd: laten we met z’n allen nu al in gesprek gaan en voorsorteren op wat op het gebied van risicomanagement en verzekeren komen gaat. En vergeet niet, we zijn een interessante partner omdat wij expertise uit uiteenlopende branches bij elkaar kunnen brengen. Onze kennis over risicopreventie bij bijvoorbeeld waterstofauto’s komt ook van pas als je het hebt over waterstofketels of de industriële toepassing van waterstof.’

Verzekeraars worden wel eens neergezet als té voorzichtig. Hoe zie jij dat?
‘Verzekeraars willen in eerste instantie zoveel mogelijk voorkomen dat schade kan ontstaan. En daarin zit het grote gedeelde belang met hun klanten, in dit geval de bedrijven in de bouwsector. Geen enkele architect, aannemer, projectontwikkelaar of vastgoedondernemer wil onnodige risico’s lopen. Als je de kennis en ervaring van verzekeraar, tussenpersoon en klant dus deelt en bundelt kun je voor elk project alle risico’s nauwkeurig in kaart brengen en samen preventiemaatregelen bedenken om die risico’s tot een minimum terug te brengen. Aanvaardbare restrisico’s kun je dan vervolgens verzekeren tegen een passende premie. Hoe beter je dus samen aan de preventiekant werkt, hoe lager de premie zal zijn. Dat vraagt om een kritische blik en de wil om in elkaars belang - vaak dus hetzelfde belang - te denken. Noch een verzekeraar noch een ondernemer wil dat een bedrijfspand in vlammen opgaat omdat een zonne-energiesysteem ondeugdelijk is aangesloten of dat de draagkracht of de isolatiematerialen van het dak niet voldoen. Wij hebben daarin een belangrijke preventieve rol. Naar de klanten van verzekeraars én naar beleidsmakers en regelgevers. Zodat als nieuwe oplossingen in de markt komen de nieuwe risico’s die daar bij horen voorkomen worden of voor de klant betaalbaar te verzekeren zijn.’

‘Verzekeraars willen de 
kans op schade zo klein 
mogelijk maken. 
Daarin zit het grote gedeelde belang met bedrijven.’

Welke rol speelt het Verbond van Verzekeraars hierin?
‘Als belangenbehartiger van de verzekeraars gaan we bij nieuwe ontwikkelingen zo vroeg mogelijk om de tafel met alle belangrijke spelers. Marktpartijen in de bouw- en vastgoedsector, de overheid en de politiek, de verzekeringsmakelaars, tussenpersonen en alle andere stakeholders. Vanuit die directe betrokkenheid denken we mee- en vooruit. Over welke nieuwe risico’s kunnen ontstaan bij de invoering van nieuwe regelgeving en stimulerende subsidies door de overheid. Maar ook bij de toepassing van nieuwe technieken, materialen en oplossingen door de sector zelf. Als verzekeringsbranche nemen wij waardevolle kennis en ervaring mee op het gebied van risico-inventarisatie, risicopreventie en verzekeren.’

Wat betekent het hoge tempo van verduurzamen en innoveren voor verzekeraars?
‘Wij zien natuurlijk dat er heel veel afkomt op de bouwsector. En daarmee ook op de verzekeraars. Duurzaam en circulair bouwen, nieuwe energieopwekkingssystemen, biobased materialen, nieuwe bouwtechnieken en prefab-oplossingen bijvoorbeeld. Vooropgesteld: verzekeraars zijn uiteraard vóór verduurzaming en vooruitgang. Dus willen ook wij onze verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het succes van innovaties. Vanzelfsprekend staan daarbij veiligheid en zo klein mogelijke, aanvaardbare risico’s voorop. En dat is essentieel, omdat alles wat nieuw is ook nieuwe risico’s met zich meebrengt.’

Er wordt vandaag de dag nogal wat gevraagd van de bouwsector. Denk alleen maar aan de energietransitie, de roep om circulair bouwen, het oplossen van de woningnood en de daaruit voortvloeiende industrialisering van bouwbedrijven. De overheid stimuleert en schrijft voor, de markt vraagt. Maar veranderen in de hoogste versnelling betekent ook dat in hoog tempo nieuwe risico’s ontstaan. Hoe gaan verzekeraars daarmee om? En wat is hun visie en rol op een veranderende vastgoedwereld? Een gesprek met Ferdinand Soeteman, MT-lid en manager sector schadeverzekeringen bij het Verbond van Verzekeraars.

Meijers Magazines

Lees onze magazines en blijf op de hoogte van trends en achtergronden over risicomanagement en verzekeringen. Vanuit verschillende doelgroepen: transport & logistiek, woningcorporaties, food & feed en bouw & installatie. Benieuwd?
Volledig scherm