Lees verder

Veiligheid

Bewustzijn omhoog, Veiligheidsladder verplicht

Het voorkomen
van ongevallen
in de bouw

Veiligheidsbewustzijn omhoog
Per 1 januari 2022 is certificatie volgens de Veiligheidsladder verplicht voor opdrachtgevers die aangesloten zijn bij de Governance Code Veiligheid Bouw (GCVB). Ook voor opdrachtnemers geldt deze verplichting. Hiermee moet het veiligheidsbewustzijn omhoog gaan en ontstaat een gezamenlijke, eenduidige aanpak voor de gehele sector: Veiligheid in Aanbesteding (ViA). De Veiligheidsladder is ook het instrument om het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie meetbaar en zichtbaar aan te tonen, bijvoorbeeld bij aanbestedingen.

Certificatie volgens de Veiligheidsladder

Bedrijven in de bouw kunnen zich vrijwillig laten certificeren. In de volgende gevallen is certificering volgens de Veiligheidsladder vanuit de ViA verplicht:

Als het bedrijf, zijn opdrachtgevers of de hoofdopdrachtgever de GCVB hebben ondertekend.

• Als het bedrijf vijf of meer mede-werkers heeft (parttimers tellen als één medewerker).

• Als de contractwaarde minimaal 100.000 euro is.

De Veiligheidsladder kent vijf treden. Sinds 1 januari 2022 is minimaal trede 2 verplicht, vanaf 2025 minimaal trede 3.

Lessons learned in de praktijk: 
 Het laagdrempelig maken van het melden van incidenten is heel belangrijk. Dit vraagt om een cultuurverandering in veel bouwbedrijven.
Het aantal meldingen wordt in eerste instantie een stuk hoger. Schrik daar niet van, maar gebruik deze aantallen (kleine incidenten, near misses) om de rode draad te herkennen en daarvan te leren.
Bied veiligheidsinstructies in zo veel mogelijk talen aan.
 Train ploegleiders, voormannen en managers. Zij vormen de sleutel tot een succesvolle uitrol.
Bij het aangaan van combinaties en joint ventures: maak afspraken om het veiligheidsbeleid op elkaar af te stemmen, zodat deze voor het specifieke project op elkaar aansluiten.
Ook verzekeraars tonen steeds meer interesse in de veiligheidsladder en de mate waarin bouwbedrijven hier invulling aan geven.

De Veiligheidsladder maakt ook het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie meetbaar en zichtbaar

Zwaktepunten in wet- en regelgeving zijn bijvoorbeeld dat sinds 2019 een gecertificeerde kraanmachinist niet verplicht is. En er worden ook geen kwaliteitseisen meer gesteld voor de functie van de rigger. Verder kan in het algemeen worden gesteld dat het grote aandeel uitzendkrachten en anderstaligen in de sector een mogelijke oorzaak is van het hoge aantal ongevallen. Zij zijn meestal minder gekwalificeerd of krijgen minder mee van de veiligheidsvoorschriften. Ze zijn daarmee in verhouding vaker betrokken bij een ongeval.

Kies voor gekwalificeerd personeel
De bouw staat volgens de Monitor Arbeidsongevallen van de Arbeidsinspectie nog altijd in de top vijf van sectoren met in verhouding veel arbeidsongevallen. De sector afvalbeheer telt de meeste slachtoffers, met 125 per 100.000 banen, daarna volgt de bouw met 110 slachtoffers per 100.000 banen. Genoeg redenen dus om voor gekwalificeerd personeel te kiezen, dat ook op het gebied van veiligheid deskundig is.

Het blijft om aandacht vragen: het voorkomen van ongevallen in de bouw. Verstappen, vertillen, verdraaien of uitglijden zijn slechts enkele voorbeelden. Want ook van lage of grote hoogte vallen komt regelmatig voor, evenals geraakt of bekneld worden door bijvoorbeeld machines, gereedschap of andere voorwerpen. Vallende objecten door hijswerkzaamheden zijn ook een belangrijke oorzaak, zo blijkt uit de Monitor Arbeidsongevallen van de Arbeidsinspectie.

Veiligheid

Bewustzijn omhoog, Veiligheidsladder verplicht

Het voorkomen
van ongevallen
in de bouw

Lessons learned in de praktijk: 
 Het laagdrempelig maken van het melden van incidenten is heel belangrijk. Dit vraagt om een cultuurverandering in veel bouwbedrijven.
Het aantal meldingen wordt in eerste instantie een stuk hoger. Schrik daar niet van, maar gebruik deze aantallen (kleine incidenten, near misses) om de rode draad te herkennen en daarvan te leren.
Bied veiligheidsinstructies in zo veel mogelijk talen aan.
 Train ploegleiders, voormannen en managers. Zij vormen de sleutel tot een succesvolle uitrol.
Bij het aangaan van combinaties en joint ventures: maak afspraken om het veiligheidsbeleid op elkaar af te stemmen, zodat deze voor het specifieke project op elkaar aansluiten.
Ook verzekeraars tonen steeds meer interesse in de veiligheidsladder en de mate waarin bouwbedrijven hier invulling aan geven.

Veiligheidsbewustzijn omhoog
Per 1 januari 2022 is certificatie volgens de Veiligheidsladder verplicht voor opdrachtgevers die aangesloten zijn bij de Governance Code Veiligheid Bouw (GCVB). Ook voor opdrachtnemers geldt deze verplichting. Hiermee moet het veiligheidsbewustzijn omhoog gaan en ontstaat een gezamenlijke, eenduidige aanpak voor de gehele sector: Veiligheid in Aanbesteding (ViA). De Veiligheidsladder is ook het instrument om het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie meetbaar en zichtbaar aan te tonen, bijvoorbeeld bij aanbestedingen.

Certificatie volgens de Veiligheidsladder

Bedrijven in de bouw kunnen zich vrijwillig laten certificeren. In de volgende gevallen
is certificering volgens de Veiligheidsladder vanuit de ViA verplicht:

• Als het bedrijf, zijn opdrachtgevers of de hoofdopdrachtgever de GCVB hebben ondertekend.

• Als het bedrijf vijf of meer medewerkers heeft (parttimers tellen als één mede-werker).

• Als de contractwaarde minimaal 100.000 euro is.

De Veiligheidsladder kent vijf treden. Sinds
1 januari 2022 is minimaal trede 2 verplicht, vanaf 2025 minimaal trede 3.

De Veiligheidsladder
maakt ook het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie meetbaar en zichtbaar

Zwaktepunten in wet- en regelgeving zijn bijvoorbeeld dat sinds 2019 een gecertificeerde kraanmachinist niet verplicht is. En er worden ook geen kwaliteitseisen meer gesteld voor de functie van de rigger. Verder kan in het algemeen worden gesteld dat het grote aandeel uitzendkrachten en anderstaligen in de sector een mogelijke oorzaak is van het hoge aantal ongevallen. Zij zijn meestal minder gekwalificeerd of krijgen minder mee van de veiligheidsvoorschriften. Ze zijn daarmee in verhouding vaker betrokken bij een ongeval.

Kies voor gekwalificeerd personeel
De bouw staat volgens de Monitor Arbeidsongevallen van de Arbeidsinspectie nog altijd in de top vijf van sectoren met in verhouding veel arbeidsongevallen. De sector afvalbeheer telt de meeste slachtoffers, met 125 per 100.000 banen, daarna volgt de bouw met 110 slachtoffers per 100.000 banen. Genoeg redenen dus om voor gekwalificeerd personeel te kiezen, dat ook op het gebied van veiligheid deskundig is.

  Delen:

Het blijft om aandacht vragen: het voorkomen van ongevallen in de bouw. Verstappen, vertillen, verdraaien of uitglijden zijn slechts enkele voorbeelden. Want ook van lage of grote hoogte vallen komt regelmatig voor, evenals geraakt of bekneld worden door bijvoorbeeld machines, gereedschap of andere voorwerpen. Vallende objecten door hijswerkzaamheden zijn ook een belangrijke oorzaak, zo blijkt uit de Monitor Arbeidsongevallen van de Arbeidsinspectie.

Meijers Magazines

Lees onze magazines en blijf op de hoogte van trends en achtergronden over risicomanagement en verzekeringen. Vanuit verschillende doelgroepen: transport & logistiek, woningcorporaties, food & feed en bouw & installatie. Benieuwd?
Volledig scherm