cepezed ontwerpt, ontwikkelt en bouwt:

Ruimtelijke gebouwen

die circulairflexibel en nét

even anders zijn

Een deel van het team van cepezed

Lees verder

Bedrijf in beeld

cepezed ontwikkelt woningen, bedrijfsgebouwen, kantoren en leisureprojecten. Menno Rubbens is sinds 2000 projectontwikkelaar en directeur. Dit jaar nog werd hij tijdens de Week van de Circulaire Economie uitgeroepen tot Circular Hero. Dé erkenning voor zijn jarenlange koploperschap in circulair denken, ontwerpen en (her)bouwen, waarbij cepezedprojects het dragen van risico niet schuwt.

Rubbens begon aan een studie Economie in Rotterdam, maar koos uiteindelijk voor Bouwkunde in Delft. De combinatie bleek na afronding van zijn studie de basis voor zijn huidige denken en doen. ‘Wat je ziet is dat de traditionele bouwketen enorm gefragmenteerd is. Opdrachtgever, architect, projectontwikkelaar, aannemer, installateur en investeerders, iedereen heeft zo zijn stukje invloed op de realisatie van een bouwproject. Het gevolg is dat niemand de baas is en dat verantwoordelijkheden vaker dan gewenst naar elkaar worden afgeschoven. Ook voor de verzekeringswereld is dat nadelig. Want ook risico’s worden over diezelfde schakels verspreid en centrale regie erop ontbreekt.’

Duurzaam, circulair en modulair bouwen
‘Verder is er natuurlijk de maatschappelijke roep om duurzaam en circulair bouwen. En de vraag naar gebouwen die flexibel en soms slechts tijdelijk gebruikt moeten worden. Dat brengt uiterst complexe financieringsvormen met zich mee. Daarom hebben wij jaren geleden al bij cepezed de totale keten in één bedrijf met verschillende divisies samengebracht: we ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, financieren en zijn risicodragend binnen onze projecten. Daarnaast verlenen we een breed pakket aan management- en adviesdiensten en benaderen we een gebouw altijd vanuit zijn omgeving. Want geen enkel gebouw staat op zichzelf.’

‘We zijn een van de voorlopers in
circulair denken.
Je weet dat de
levensduur van elk
gebouw ooit eindigt’

Slimme ‘dozen’ ontwerpen
Rubbens ging vrij vlot na zijn studie aan de slag met het gebruik van computers en later met compleet 3D-ontwerp, simulaties enzovoort. ‘Je kon daar natuurlijk de meest waanzinnige gebouwen en vormen mee ontwerpen, maar ik zag juist kansen om ontwerpen te standaardiseren. Ik ontdekte dat je met rechte vormen en kubussen slimme ‘dozen’ kon maken. Dat modulair ontwerpen kon ik eind jaren negentig voor het eerst in de praktijk brengen toen de toenmalige PTT 20 sorteercentra in Nederland wilde vestigen. Daar heb ik de basis gelegd voor seriematige prefab bouwmethoden. Alles in één hand, van ontwerp tot oplevering. En met de totale projectverantwoordelijkheid van begin tot eind. Zodat kwaliteit en geld nergens konden weglekken in de keten. Door automatisering, standaardisering én prefab bouw die off-site plaatsvindt, verklein je bovendien de kans op faalkosten.’

Hergebruik van materiaal of compleet gebouw
De basisgedachte die destijds ontstond werd uitgebouwd. Daarmee, én met een vergaande visie op circulariteit weet cepezed zich keer op keer te onderscheiden. ‘We zijn een van de voorlopers in circulair ontwerpen en bouwen. Je weet dat de levensduur van elk gebouw ooit eindigt. Veelal omdat het niet meer gebruikt hoeft te worden waar het ooit voor was bedoeld. Dus moet je bij het ontwerp van een gebouw al verder kijken dan alleen de eerste gebruiker. Zodat een toekomstige gebouwtransitie eenvoudig zal zijn. Wij ontwerpen bovendien zo dat je een gebouw ook weer helemaal uit elkaar kunt halen. Je kunt de materialen ervan opnieuw gebruiken bij de (ver)bouw van andere gebouwen. Of je verplaatst gewoon het complete gebouw.’

Prachtige praktijkvoorbeelden
Van dat laatste is de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam een prachtig voorbeeld. cepezedprojects was, samen met Du Prie, verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de inrichting van de nieuwbouw van 5.400 m². 'Het is inmiddels volgens vooraf gemaakt plan na vijf duurzame dienstjaren weer gedemonteerd en zal begin volgend jaar bijna compleet weer verrijzen als bedrijfsverzamelgebouw in Enschede. Een ander voorbeeld is het Zuiderstrandtheater in Den Haag. Dat heeft als het tijdelijke onderkomen van het Nederlands Dans Theater en het Residentieorkest gefungeerd. cepezedprojects gaat dit theater, samen met Lagemaat, demonteren en vervolgens met de materialen in Oss weer een nieuw theater realiseren.'

‘Modulair en circulair bouwen vraagt ook om een nieuwe kijk op risico’s.’

‘Bij het ontwerp van een gebouw moet je al verder kijken dan alleen de eerste gebruiker’

Nieuwe kijk op risico’s
Een nieuwe visie op vastgoedontwikkeling vraagt ook om het durven loslaten van traditionele standaarden. ‘Niet alleen op het gebied van ontwerpen en bouwen, maar óók op de wijze waarop je naar risico’s kijkt’, benadrukt Rubbens. ‘Neem The Green House in Utrecht. Een compleet circulair gebouw dat we samen met Strukton op een tijdelijk vrije kavel hebben gezet. Na vijftien jaar wordt er een ander gebouw neergezet. Het is dan belangrijk om ook de risico’s vanuit dat tijdelijke perspectief te benaderen. Leg je een complete fundering neer? Dan kun je die niet zomaar weghalen en dus verbruik je in korte tijd veel materiaal dat je niet opnieuw kunt inzetten. Er zijn duurzame alternatieven en de vraag is daarbij bijvoorbeeld: is een gecontroleerde zetting, binnen vooraf gestelde marges, niet aanvaardbaar als dit enorm veel materiaal bespaart? Je kunt zo’n gebouw vandaag de dag bovendien voorzien van sensoren. Waarmee je dit soort zaken heel nauwkeurig en real-time kunt monitoren. Wij hebben een nieuwe, niet-traditionele kijk op het voorkomen, dragen en aanvaarden van risico’s. En we willen als één partij risicodragend zijn in de totale bouwketen, waardoor complete helderheid ontstaat over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Daarmee maken we het de verzekeringsbranche een stuk transparanter en eenvoudiger. Over dit soort zaken gaan wij het gesprek aan met de verzekeraars. Want uiteindelijk moeten verzekeringen en voorwaarden meebewegen met de innovaties en veranderingen in de bouwsector.’ cepezed.nl

Tijdelijke Rechtbank

The Green House

The Green House in Utrecht is een compleet circulair gebouw dat dienst doet op een tijdelijk vrije kavel. Na vijftien jaar maakt het plaats voor een ander gebouw.

De Tijdelijke Rechtbank Amsterdam werd volgens plan na vijf jaar weer gedemonteerd en verrijst volgend jaar bijna compleet weer als bedrijfsverzamelgebouw in Enschede.

Ruimtelijke gebouwen die circulairflexibel en nét even anders zijn

cepezed ontwerpt, ontwikkelt en bouwt:

Bedrijf in beeld

The Green House

‘Modulair en circulair bouwen vraagt ook om een nieuwe kijk op risico’s.’

De Tijdelijke Rechtbank Amsterdam werd volgens plan na vijf jaar weer gedemonteerd en verrijst volgend jaar bijna compleet weer als bedrijfsverzamelgebouw in Enschede.

Tijdelijke Rechtbank

The Green House in Utrecht is een compleet circulair gebouw dat dienst doet op een tijdelijk vrije kavel. Na vijftien jaar maakt het plaats voor een ander gebouw.

  Delen:

‘Bij het ontwerp van een gebouw moet je al verder kijken dan alleen de eerste gebruiker’

‘We zijn een van de voorlopers in
circulair denken.
Je weet dat de
levensduur van elk
gebouw ooit eindigt’

Slimme ‘dozen’ ontwerpen
Rubbens ging vrij vlot na zijn studie aan de slag met het gebruik van computers en later met compleet 3D-ontwerp, simulaties enzovoort. ‘Je kon daar natuurlijk de meest waanzinnige gebouwen en vormen mee ontwerpen, maar ik zag juist kansen om ontwerpen te standaardiseren. Ik ontdekte dat je met rechte vormen en kubussen slimme ‘dozen’ kon maken. Dat modulair ontwerpen kon ik eind jaren negentig voor het eerst in de praktijk brengen toen de toenmalige PTT 20 sorteercentra in Nederland wilde vestigen. Daar heb ik de basis gelegd voor seriematige prefab bouwmethoden. Alles in één hand, van ontwerp tot oplevering. En met de totale projectverantwoordelijkheid van begin tot eind. Zodat kwaliteit en geld nergens konden weglekken in de keten. Door automatisering, standaardisering én prefab bouw die off-site plaatsvindt, verklein je bovendien de kans op faalkosten.’

Hergebruik van materiaal of compleet gebouw
De basisgedachte die destijds ontstond werd uitgebouwd. Daarmee, én met een vergaande visie op circulariteit weet cepezed zich keer op keer te onderscheiden. ‘We zijn een van de voorlopers in circulair ontwerpen en bouwen. Je weet dat de levensduur van elk gebouw ooit eindigt. Veelal omdat het niet meer gebruikt hoeft te worden waar het ooit voor was bedoeld. Dus moet je bij het ontwerp van een gebouw al verder kijken dan alleen de eerste gebruiker. Zodat een toekomstige gebouwtransitie eenvoudig zal zijn. Wij ontwerpen bovendien zo dat je een gebouw ook weer helemaal uit elkaar kunt halen. Je kunt de materialen ervan opnieuw gebruiken bij de (ver)bouw van andere gebouwen. Of je verplaatst gewoon het complete gebouw.’

Prachtige praktijkvoorbeelden
Van dat laatste is de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam een prachtig voorbeeld. cepezedprojects was, samen met Du Prie, verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de inrichting van de nieuwbouw van 5.400 m². 'Het is inmiddels volgens vooraf gemaakt plan na vijf duurzame dienstjaren weer gedemonteerd en zal begin volgend jaar bijna compleet weer verrijzen als bedrijfsverzamelgebouw in Enschede. Een ander voorbeeld is het Zuiderstrandtheater in Den Haag. Dat heeft als het tijdelijke onderkomen van het Nederlands Dans Theater en het Residentieorkest gefungeerd. cepezedprojects gaat dit theater, samen met Lagemaat, demonteren en vervolgens met de materialen in Oss weer een nieuw theater realiseren.'

Nieuwe kijk op risico’s
Een nieuwe visie op vastgoedontwikkeling vraagt ook om het durven loslaten van traditionele standaarden. ‘Niet alleen op het gebied van ontwerpen en bouwen, maar óók op de wijze waarop je naar risico’s kijkt’, benadrukt Rubbens. ‘Neem The Green House in Utrecht. Een compleet circulair gebouw dat we samen met Strukton op een tijdelijk vrije kavel hebben gezet. Na vijftien jaar wordt er een ander gebouw neergezet. Het is dan belangrijk om ook de risico’s vanuit dat tijdelijke perspectief te benaderen. Leg je een complete fundering neer? Dan kun je die niet zomaar weghalen en dus verbruik je in korte tijd veel materiaal dat je niet opnieuw kunt inzetten. Er zijn duurzame alternatieven en de vraag is daarbij bijvoorbeeld: is een gecontroleerde zetting, binnen vooraf gestelde marges, niet aanvaardbaar als dit enorm veel materiaal bespaart? Je kunt zo’n gebouw vandaag de dag bovendien voorzien van sensoren. Waarmee je dit soort zaken heel nauwkeurig en real-time kunt monitoren. Wij hebben een nieuwe, niet-traditionele kijk op het voorkomen, dragen en aanvaarden van risico’s. En we willen als één partij risicodragend zijn in de totale bouwketen, waardoor complete helderheid ontstaat over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Daarmee maken we het de verzekeringsbranche een stuk transparanter en eenvoudiger. Over dit soort zaken gaan wij het gesprek aan met de verzekeraars. Want uiteindelijk moeten verzekeringen en voorwaarden meebewegen met de innovaties en veranderingen in de bouwsector.’ cepezed.nl

Rubbens begon aan een studie Economie in Rotterdam, maar koos uiteindelijk voor Bouwkunde in Delft. De combinatie bleek na afronding van zijn studie de basis voor zijn huidige denken en doen. ‘Wat je ziet is dat de traditionele bouwketen enorm gefragmenteerd is. Opdrachtgever, architect, projectontwikkelaar, aannemer, installateur en investeerders, iedereen heeft zo zijn stukje invloed op de realisatie van een bouwproject. Het gevolg is dat niemand de baas is en dat verantwoordelijkheden vaker dan gewenst naar elkaar worden afgeschoven. Ook voor de verzekeringswereld is dat nadelig. Want ook risico’s worden over diezelfde schakels verspreid en centrale regie erop ontbreekt.’

Duurzaam, circulair en modulair bouwen
‘Verder is er natuurlijk de maatschappelijke roep om duurzaam en circulair bouwen. En de vraag naar gebouwen die flexibel en soms slechts tijdelijk gebruikt moeten worden. Dat brengt uiterst complexe financieringsvormen met zich mee. Daarom hebben wij jaren geleden al bij cepezed de totale keten in één bedrijf met verschillende divisies samengebracht: we ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, financieren en zijn risicodragend binnen onze projecten. Daarnaast verlenen we een breed pakket aan management- en adviesdiensten en benaderen we een gebouw altijd vanuit zijn omgeving. Want geen enkel gebouw staat op zichzelf.’

cepezed ontwikkelt woningen, bedrijfsgebouwen, kantoren en leisureprojecten. Menno Rubbens is sinds 2000 projectontwikkelaar en directeur. Dit jaar nog werd hij tijdens de Week van de Circulaire Economie uitgeroepen tot Circular Hero. Dé erkenning voor zijn jarenlange koploperschap in circulair denken, ontwerpen en (her)bouwen, waarbij cepezedprojects het dragen van risico niet schuwt.

Meijers Magazines

Lees onze magazines en blijf op de hoogte van trends en achtergronden over risicomanagement en verzekeringen. Vanuit verschillende doelgroepen: transport & logistiek, woningcorporaties, food & feed en bouw & installatie. Benieuwd?
Volledig scherm