In BUILD drie korte, actuele berichten uit de wereld 
van risicomanagement in bouw, installatie en vastgoed.

De risico’s die inflatie met zich meebrengt

Update

Goede kredietverzekering, juist nu
Inzicht en zekerheid zijn sleutelwoorden en een goede kredietverzekering is essentieel. Het is daarbij goed om te beseffen dat kredietverzekeraars in onzekere tijden als deze hun voorwaarden kunnen gaan aanscherpen. Het Verbond van Verzekeraars voorziet in dit kader na een historisch laagterecord in de afgelopen jaren een toename van het aantal faillissementen. Wie in de toekomst zeker verder wil, doet er goed aan juist nu advies in te winnen op het gebied van risicobeheer en waar nodig een gunstige kredietverzekering af te sluiten.

Onafhankelijke analyses en adviezen
Risicobeheer en kredietverzekeringen zijn onderwerpen waar we bij Meijers uitgebreide expertise en ervaring in hebben. Dus helpen we u graag bij het maken van scherpe analyses, geven we u toekomstbestendige adviezen en sluiten we voor u als onafhankelijke makelaar de kredietverzekering die bij uw onderneming en toekomstplannen past.

Zomaar wat voorbeelden om rekening mee te houden: prijzen liggen fors hoger bij inkoop en vervanging van materieel en gereedschappen. Een extra kostenpost dus. Ook de kosten bij het herstel van fouten zullen flink hoger uitpakken dan voorheen. Zijn projecten nog wel winstgevend te realiseren op basis van bij aanbesteding uitgebrachte offertes? Allemaal zaken die van invloed zijn op het totale bedrijfsresultaat. Wie werkt met onderaannemers moet ook alert zijn. Is de cashflow van die bedrijven goed genoeg? En hoe groot is de kans op wanbetaling? Kredietwaardigheid vormt vandaag een extra risico. Belangrijk om achterstanden te bewaken en kredietlimieten te verhogen.

We leven in tijden van inflatie. Een economische, vicieuze cirkel. Tekorten aan materialen en grondstoffen leiden tot prijsstijgingen. Ook personeel is schaars, waardoor de productiecapaciteit onder druk staat en loonkosten stijgen. Ook fors stijgende energielasten drijven de totale kosten van ondernemers op. Vraag en aanbod raken dus in disbalans. Welke nieuwe risico’s brengt dat voor ondernemers in de bouw- en installatiesector en voor vastgoedeigenaren en beheerders met zich mee?

De risico’s die inflatie met zich meebrengt

Let op als huurder zonnepanelen plaatst!

Bent u eigenaar van een commercieel vastgoedcomplex? En heeft u uw huurder toestemming gegeven om op eigen kosten zonnepanelen op het complex te plaatsen? Geef dit dan aan ons door. Hoewel u niet de eigenaar van de zonnepanelen bent, kunnen wij dan regelen dat schade als gevolg van het zonnesysteem wordt meeverzekerd in uw opstal-/gebouwenverzekering.

Zonnepanelen: opruimingskosten
bij brandschade


Goede installatie én bevestiging van zonnepanelen op gebouwen is een absolute must. En bovendien een vereiste van verzekeraars. Stel dat zonnepanelen toch in brand gaan? Dan kunnen glasdeeltjes met de rook worden meegevoerd en tot wel tien kilometer ver neerdalen. Is er voor het gebouw in kwestie een schadeverzekering afgesloten? Dan is het opruimen van glasdeeltjes op eigen terrein gedekt onder ‘opruimkosten’. Afhankelijk van de afgesloten polis geldt dit ook voor opruimkosten buiten het eigen perceel.

Onder opruimingskosten verstaan verzekeraars de kosten om beschadigde delen van het bedrijfsgebouw op te ruimen. Hieronder vallen het afbreken, wegruimen en afvoeren van beschadigde delen van het bedrijfsgebouw. Belangrijk in geval van gevallen zonnepanelen en neergedaalde glasdeeltjes: de zonnepanelen moeten verzekerd zijn, inclusief opruimingskosten. Meestal is er dekking voor opruimingskosten tot 10 procent van het verzekerd bedrag, eventueel tot een bepaald maximum. Afhankelijk van de voorwaarden is er in de meeste gevallen sprake van dekking op het risicoadres zelf en alle percelen daarbuiten. Omdat bij brand glasdeeltjes via de rook ver weg kunnen neerdalen is dit laatste een belangrijk aandachtspunt bij het sluiten van een verzekering.

* Vindt er geen herstel of herbouw plaats dan geldt een maximale termijn van 13 weken. 

Een meer dan terechte vraag. Want in de huidige markt voor het (her)bouwen en herstellen van gebouwen is de vraag groot, maar kampen bedrijven tegelijkertijd met forse personeelstekorten en vertraagde aanvoer van materialen. Het valt dus maar te bezien of uw pand binnen 52 weken weer hersteld of herbouwd kan worden. Zo niet, dan moet u de huurderving na die 52 weken financieel zelf dragen.

… is dat in deze tijden wel genoeg?

Dekking van huurderving bij schade aan uw gebouw …

Bent u de eigenaar van een complex dat u verhuurt als woon- of bedrijfsruimte? En krijgt u te maken met schade aan uw pand, waardoor uw huurders het tijdelijk niet kunnen gebruiken? Dan is in de meeste gevallen de huurderving gedekt binnen uw gebouw- of brandverzekering.

Bij verhuur geldt binnen de standaarddekking een vergoeding van de misgelopen huurinkomsten tot maximaal 52 weken. Bent u als verzekerde zowel eigenaar als gebruiker? Dan wordt de huurderving vastgesteld op basis van de economische huurwaarde van het gebouw. Tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor gebouwen van de betreffende locatie. Ook hier geldt dan een dekking tot maximaal 52 weken.*

… tot maximaal 52 weken …

Om grote financiële problemen te voorkomen kiest u voor uitbreiding van uw bestaande verzekering. Waarbij een langere maximale termijn voor dekking van huurderving wordt afgesproken. Uw verzekeringsspecialist adviseert en helpt u er graag bij.

Kies voor uitbreiding van uw verzekering!

In BUILD drie korte, actuele berichten uit de wereld van risicomanagement in bouw, installatie en vastgoed.

Update

De risico’s die inflatie met zich meebrengt

Goede kredietverzekering, juist nu
Inzicht en zekerheid zijn sleutelwoorden en een goede kredietverzekering is essentieel. Het is daarbij goed om te beseffen dat kredietverzekeraars in onzekere tijden als deze hun voorwaarden kunnen gaan aanscherpen. Het Verbond van Verzekeraars voorziet in dit kader na een historisch laagterecord in de afgelopen jaren een toename van het aantal faillissementen. Wie in de toekomst zeker verder wil, doet er goed aan juist nu advies in te winnen op het gebied van risicobeheer en waar nodig een gunstige kredietverzekering af te sluiten.

Onafhankelijke analyses en adviezen
Risicobeheer en kredietverzekeringen zijn onderwerpen waar we bij Meijers uitgebreide expertise en ervaring in hebben. Dus helpen we u graag bij het maken van scherpe analyses, geven we u toekomstbestendige adviezen en sluiten we voor u als onafhankelijke makelaar de kredietverzekering die bij uw onderneming en toekomstplannen past.

  Delen:

Zomaar wat voorbeelden om rekening mee te houden: prijzen liggen fors hoger bij inkoop en vervanging van materieel en gereedschappen. Een extra kostenpost dus. Ook de kosten bij het herstel van fouten zullen flink hoger uitpakken dan voorheen. Zijn projecten nog wel winstgevend te realiseren op basis van bij aanbesteding uitgebrachte offertes? Allemaal zaken die van invloed zijn op het totale bedrijfsresultaat. Wie werkt met onderaannemers moet ook alert zijn. Is de cashflow van die bedrijven goed genoeg? En hoe groot is de kans op wanbetaling? Kredietwaardigheid vormt vandaag een extra risico. Belangrijk om achterstanden te bewaken en kredietlimieten te verhogen.

We leven in tijden van inflatie. Een economische, vicieuze cirkel. Tekorten aan materialen en grondstoffen leiden tot prijsstijgingen. Ook personeel is schaars, waardoor de productie-capaciteit onder druk staat en loonkosten stijgen. Ook fors stijgende energielasten drijven de totale kosten van ondernemers op. Vraag en aanbod raken dus in disbalans. Welke nieuwe risico’s brengt dat voor ondernemers in de bouw- en installatiesector en voor vastgoedeigenaren en beheerders met zich mee?

De risico’s die inflatie met zich meebrengt

  Delen:

Let op als 
huurder zonnepanelen plaatst!

Bent u eigenaar van een commercieel vastgoedcomplex? En heeft u uw huurder toestemming gegeven om op eigen kosten zonnepanelen op het complex te plaatsen? Geef dit dan aan ons door. Hoewel u niet de eigenaar van de zonnepanelen bent, kunnen wij dan regelen dat schade als gevolg van het zonnesysteem wordt meeverzekerd in uw opstal-/gebouwenverzekering.

Zonnepanelen: opruimingskosten
bij brandschade


Goede installatie én bevestiging van zonnepanelen op gebouwen is een absolute must. En bovendien een vereiste van verzekeraars. Stel dat zonnepanelen toch in brand gaan? Dan kunnen glasdeeltjes met de rook worden meegevoerd en tot wel tien kilometer ver neerdalen. Is er voor het gebouw in kwestie een schadeverzekering afgesloten? Dan is het opruimen van glasdeeltjes op eigen terrein gedekt onder ‘opruimkosten’. Afhankelijk van de afgesloten polis geldt dit ook voor opruimkosten buiten het eigen perceel.

Onder opruimingskosten verstaan verzekeraars de kosten om beschadigde delen van het bedrijfsgebouw op te ruimen. Hieronder vallen het afbreken, wegruimen en afvoeren van beschadigde delen van het bedrijfsgebouw. Belangrijk in geval van gevallen zonnepanelen en neergedaalde glasdeeltjes: de zonnepanelen moeten verzekerd zijn, inclusief opruimingskosten. Meestal is er dekking voor opruimingskosten tot 10 procent van het verzekerd bedrag, eventueel tot een bepaald maximum. Afhankelijk van de voorwaarden is er in de meeste gevallen sprake van dekking op het risicoadres zelf en alle percelen daarbuiten. Omdat bij brand glasdeeltjes via de rook ver weg kunnen neerdalen is dit laatste een belangrijk aandachtspunt bij het sluiten van een verzekering.

  Delen:

Bent u de eigenaar van een complex dat u verhuurt als woon- of bedrijfsruimte? En krijgt u te maken met schade aan uw pand, waardoor uw huurders het tijdelijk niet kunnen gebruiken? Dan is in de meeste gevallen de huurderving gedekt binnen uw gebouw- of brandverzekering.

Dekking van huurderving bij schade aan uw gebouw …

Meijers Magazines

Lees onze magazines en blijf op de hoogte van trends en achtergronden over risicomanagement en verzekeringen. Vanuit verschillende doelgroepen: transport & logistiek, woningcorporaties, food & feed en bouw & installatie. Benieuwd?
Volledig scherm