Lees verder

Fors meer aansprakelijkheid voor aannemer vanaf 1 januari 2023

Bent u écht klaar voor de Wet Kwaliteitsborging?

Wetgeving

Zo bereidt u zich goed voor

Meijers zorgt samen met diverse gespecialiseerde partners dat u goed bent voorbereid:

  Delen:

Contractmanagement: wie heeft welke verantwoordelijkheid?

In de totale keten van opdrachtgever, aannemer tot installateur is contractmanagement steeds belangrijker geworden. Het is essentieel om per project duidelijk te weten wie welke verantwoordelijk heeft. En wie welke risico’s loopt en daarvoor verzekeringen moet afsluiten. Dit speelt bij het ontwerprisico, maar ook moet goed gekeken worden of de lopende verzekeringen van bouwer en installateur wel aansluiten op de contractuele eisen die gelden voor een project.

5 x goed om te weten

Klanten kunnen 5% van het bouwbedrag ‘parkeren’ bij de notaris. Voortaan ontvangt de aannemer dit geld pas nadat de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.

Signaleert de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem? Dan kan de bouw worden stilgelegd.

De aannemer moet een klant informeren of en hoe hij is verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken.

Een klant kan de aannemer dwingen om fouten te repareren tot 20 jaar na oplevering.

De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle zelf veroorzaakte gebreken in de bouw. 

Onafhankelijke kwaliteitsborgers
gaan controleren of een gebouw aan het Bouwbesluit voldoet


Nieuwe rol voor kwaliteitsborger
Aantoonbaar bouwen wordt dus de norm, de bewijslast ligt volledig bij de aannemer. Bovendien wordt het verplicht dat een onafhankelijke kwaliteitsborger tijdens het bouwproces toetst of een gebouw voldoet aan het Bouwbesluit. Dat gebeurt volgens een vaste methode, in zowel de ontwerpfase, op de bouwplaats als bij oplevering.

In eerste instantie gaat de Wkb gelden voor bouwwerken in de laagste risicoklasse, zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Vanaf 2025 gaat de Wkb ook gelden voor grotere en meer complexe bouwwerken. Deze gefaseerde aanpak geeft alle betrokken partijen de kans om ervaring op te doen met het nieuwe toezicht in de bouw. Maar let goed op: in de eerste fase van de Wkb ligt de aansprakelijkheid voor álle soorten bouwwerken wel al bij de aannemer.

Bewijslast en meer verantwoordelijkheid
De bouwconsument kan makkelijker bezwaar maken als het gebouw in zijn ogen niet voldoet. De aannemer wordt dan als eerste partij aangesproken. Hij heeft ook de bewijslast om aan te tonen dat er géén gebrek is. Ligt de oorzaak van de schade in een fout van de architect? Dan nog moet de aannemer de schade betalen en/of oplossen. Kan deze de schade maar gedeeltelijk verhalen? Dan blijft de bouwer met een schadepost achter. Ook neemt de aansprakelijkheidstermijn toe: tot 20 jaar na oplevering kan de klant mogelijke gebreken melden bij de bouwer. De aannemer moet zich dan verdedigen en bewijzen waar de fout ligt. Goede en complete contract- en dossiervorming en traceerbaarheid worden daarmee essentieel.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat per 1 juli 2023 in. Daarmee stuurt de overheid aan op minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw en dus op een hogere bouwkwaliteit. Het betekent een forse verschuiving van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden naar de aannemer. En er verandert méér. Zorg dat u goed bent voorbereid.  

Fors meer aansprakelijkheid voor aannemer vanaf 1 januari 2023

Bent u écht klaar voor de Wet Kwaliteitsborging?

Wetgeving

Contractmanagement: 
wie heeft welke verantwoordelijkheid?

In de totale keten van opdrachtgever, aannemer tot installateur is contractmanagement steeds belangrijker geworden. Het is essentieel om per project duidelijk te weten wie welke verantwoordelijk heeft. En wie welke risico’s loopt en daarvoor verzekeringen moet afsluiten. Dit speelt bij het ontwerprisico, maar ook moet goed gekeken worden of de lopende verzekeringen van bouwer en installateur wel aansluiten op de contractuele eisen die gelden voor een project.


Nieuwe rol voor kwaliteitsborger
Aantoonbaar bouwen wordt dus de norm, de bewijslast ligt volledig bij de aannemer. Bovendien wordt het verplicht dat een onafhankelijke kwaliteitsborger tijdens het bouwproces toetst of een gebouw voldoet aan het Bouwbesluit. Dat gebeurt volgens een vaste methode, in zowel de ontwerpfase, op de bouwplaats als bij oplevering.

Signaleert de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem? Dan kan de bouw worden stilgelegd.

Klanten kunnen 5% van het bouwbedrag ‘parkeren’ bij de notaris. Voortaan ontvangt de aannemer dit geld pas nadat de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.

De aannemer moet een klant informeren of en hoe hij is verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken.

Een klant kan de aannemer dwingen om fouten te repareren tot 20 jaar na oplevering.

De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle zelf veroorzaakte gebreken in de bouw. 

5 x goed om te weten

Zo bereidt u zich goed voor

Meijers zorgt samen met diverse gespecialiseerde partners dat u goed bent voorbereid:

  Delen:

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat per
1 juli 2023 in. Daarmee stuurt de overheid aan op minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw en dus op een hogere bouwkwaliteit. Het betekent een forse verschuiving van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden naar de aannemer. En er verandert méér. Zorg dat u goed bent voorbereid.  

Onafhankelijke kwaliteitsborgers
gaan controleren of een gebouw aan het Bouwbesluit voldoet

In eerste instantie gaat de Wkb gelden voor bouwwerken in de laagste risicoklasse, zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Vanaf 2025 gaat de Wkb ook gelden voor grotere en meer complexe bouwwerken. Deze gefaseerde aanpak geeft alle betrokken partijen de kans om ervaring op te doen met het nieuwe toezicht in de bouw. Maar let goed op: in de eerste fase van de Wkb ligt de aansprakelijkheid voor álle soorten bouwwerken wel al bij de aannemer.

Bewijslast en meer verantwoordelijkheid
De bouwconsument kan makkelijker bezwaar maken als het gebouw in zijn ogen niet voldoet. De aannemer wordt dan als eerste partij aangesproken. Hij heeft ook de bewijslast om aan te tonen dat er géén gebrek is. Ligt de oorzaak van de schade in een fout van de architect? Dan nog moet de aannemer de schade betalen en/of oplossen. Kan deze de schade maar gedeeltelijk verhalen? Dan blijft de bouwer met een schadepost achter. Ook neemt de aansprakelijkheidstermijn toe: tot 20 jaar na oplevering kan de klant mogelijke gebreken melden bij de bouwer. De aannemer moet zich dan verdedigen en bewijzen waar de fout ligt. Goede en complete contract- en dossiervorming en traceerbaarheid worden daarmee essentieel.

Meijers Magazines

Lees onze magazines en blijf op de hoogte van trends en achtergronden over risicomanagement en verzekeringen. Vanuit verschillende doelgroepen: transport & logistiek, woningcorporaties, food & feed en bouw & installatie. Benieuwd?
Volledig scherm