Lees verder

5 vragen

  Delen:

1

Wat als de NVWA een recall adviseert van een product met te veel ethyleenoxide? 

Ethyleenoxide is een kankerverwekkende stof, die schadelijk voor de gezondheid kan zijn als je er langdurig te grote hoeveelheden van binnen krijgt. In de wet staat hoeveel ethyleenoxide er maximaal in een product mag zitten. Het is de verantwoordelijkheid van bedrijven dat de levensmiddelen die zij produceren of verkopen voldoen aan de voedselveiligheids-
voorschriften. Zit er meer ethyleenoxide in een product dan toegestaan? Dan is een melding bij de NVWA verplicht. Het product moet dan worden teruggeroepen en afnemers en leveranciers moeten worden geïnformeerd. Er gaat ook een publieks-
waarschuwing uit zodat alle verontreinigde producten uit de markt worden gehaald. Janine Hendriks-Kloet van verzekeraar HDI Global Specialty SE legt uit wat de gevolgen zijn op verzekeringsgebied: ‘Product Contaminatie Verzekeringen (CPI) dekken geen ethyleenoxide schades, omdat deze stof op de lijst staat van kankerverwekkende stoffen. De polis sluit iedere toevallige contaminatie of terugroepactie uit die ontstaat uit een kankerverwekkende stof.’

2

Onveilige producten met een acuut risico voor de gezondheid van consumenten moeten direct uit de handel worden gehaald. Zodat consumenten het niet meer kunnen kopen. Verzekeringsdekking of niet. Janine Hendriks-Kloet van HDI Global Specialty SE verduidelijkt: ‘Als de schade is ontstaan uit een kankerverwekkende stof, zoals gedefinieerd in Groep I van het IARC (International Agency for Research on Cancer) dan is de schade niet gedekt via de CPI. In geval van een schade kijken we naar de dekkingslijst in de polis die op het moment van ontdekking gold.’ Johan Broeders van Chubb vult aan: ‘Daarnaast moet het bedrijf consumenten die het product al in huis hebben waarschuwen: zij krijgen het advies het product niet te gebruiken, maar terug te brengen of weg te gooien. ’

Wat als de NVWA een recall eist van een product met een acuut gezondheidsrisico (carcinogeen)?

3

Johan Broeders van Chubb legt het uit. ‘De CPI draait om contaminatie van producten die door de verzekerde zelf zijn gefabriceerd. Denk aan microbiologische besmetting van vleescomponenten in een maaltijdsalade, of metaaldeeltjes in een partij uien die verwerkt is in een soep. Als later blijkt dat bepaalde ingrediënten aanleiding zijn tot een terugroepactie van een eindproduct, dan is de schade in beginsel gedekt via de CPI. In dat geval gaan we er natuurlijk vanuit dat de verzekerde bij productie niet op de hoogte was van eventuele schadelijke afwijkingen van de gebruikte ingrediënten.

Wat als ná verwerking van een ingrediënt blijkt dat er sprake is van contaminatie en het eindproduct moet worden terugge​​​​r​​​​oepen?

4

Een recall kan grote gevolgen hebben voor de financiële positie van een bedrijf. Het kan de reputatie van een bedrijf aantasten, waardoor consumenten er minder producten van gaan kopen. Ook kunnen afnemers – denk aan retailers – bijvoorbeeld de schapruimte in winkels verkleinen. Marloes van der Sman van AIG licht toe dat het onder meer mogelijk is om reputatieschade mee te verzekeren op een CPI. ‘De CPI dekt de uitgaven die een bedrijf moet doen om de verkopen weer terug te brengen op het normale verkooppeil: de rehabilitatie-kosten. Maar de polis kijkt ook naar bedrijfsschade, waardoor winstderving is gedekt.’ Janine Hendriks-Kloet van HDI Global Specialty SE voegt toe: Een 
CPI biedt ook dekking bij een ‘third party recall’. Bedrijven leveren ingrediënten, halffabricaten of eindproducten vaak aan verschillende klanten. Soms produceren bedrijven zelfs producten met het label van hun klant. Die afnemers maken bij een productaantasting ook recall-kosten en verhalen deze vaak op hun leverancier. Fijn dus dat de CPI ook de kosten van derden dekt.’

Is reputatieschade
bij recall gedekt op een CPI-verzekering?

Naar inhoudsopgave

5

Een onderneming kan altijd vrijwillig besluiten om tot een recall over te gaan als het product niet voldoet aan de eigen kwaliteitseisen. Maar de CPI is niet alles omvattend en biedt in dit geval geen dekking. AIG biedt beperkt de mogelijkheid om ook recall-schade te dekken bij producten die niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de NVWA wél ongeschikt voor consumptie. Deze dekking wordt selectief aangeboden aan bedrijven die aan specifieke criteria voldoen. In specifieke gevallen kan de reguliere aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven uitkomst bieden. Normaal gesproken is er standaard alleen dekking bij gevaar voor de gezondheid van de consument. Maar een ruimere omschrijving en dekking is mogelijk. Bijvoorbeeld voor een geleverd product dat niet voldoet aan de afgesproken specificaties. Denk hierbij aan een afwijkende kleur, geur of smaak, zoals bij blauwe mayonaise. Marloes van der Sman benadrukt: ‘De aansprakelijkheids-verzekering dekt de gemaakte recall-kosten, maar niet de winstderving. Ook komen niet alle bedrijven in aanmerking voor deze uitgebreidere dekking, verzekeraars hanteren duidelijke acceptatiecriteria.’

Hoe werkt het bij een
recall zonder gevaar voor
de volksgezondheid?

5 vragen

3

Johan Broeders van Chubb legt het uit. ‘De CPI draait om contaminatie van producten die door de verzekerde zelf zijn gefabriceerd. Denk aan microbiologische besmetting van vleescomponenten in een maaltijdsalade, of metaaldeeltjes in een partij uien die verwerkt is in een soep. Als later blijkt dat bepaalde ingrediënten aanleiding zijn tot een terugroepactie van een eindproduct, dan is de schade in beginsel gedekt via de CPI. In dat geval gaan we er natuurlijk vanuit dat de verzekerde bij productie niet op de hoogte was van eventuele schadelijke afwijkingen van de gebruikte ingrediënten.

Wat als ná verwerking van een ingrediënt blijkt dat er sprake is van contaminatie en het eindproduct moet worden terugge​​​​r​​​​oepen?

4

Een recall kan grote gevolgen hebben voor de financiële positie van een bedrijf. Het kan de reputatie van een bedrijf aantasten, waardoor consumenten er minder producten van gaan kopen. Ook kunnen afnemers – denk aan retailers – bijvoorbeeld de schapruimte in winkels verkleinen. Marloes van der Sman van AIG licht toe dat het onder meer mogelijk is om reputatieschade mee te verzekeren op een CPI. ‘De CPI dekt de uitgaven die een bedrijf moet doen om de verkopen weer terug te brengen op het normale verkooppeil: de rehabilitatie-kosten. Maar de polis kijkt ook naar bedrijfsschade, waardoor winstderving is gedekt.’ Janine Hendriks-Kloet van HDI Global Specialty SE voegt toe: Een 
CPI biedt ook dekking bij een ‘third party recall’. Bedrijven leveren ingrediënten, halffabricaten of eindproducten vaak aan verschillende klanten. Soms produceren bedrijven zelfs producten met het label van hun klant. Die afnemers maken bij een productaantasting ook recall-kosten en verhalen deze vaak op hun leverancier. Fijn dus dat de CPI ook de kosten van derden dekt.’

Is reputatieschade bij
recall gedekt op een CPI-verzekering?

Delen:

1

Wat als de NVWA een recall adviseert van een product met te veel ethyleenoxide? 

Ethyleenoxide is een kankerverwekkende stof, die schadelijk voor de gezondheid kan zijn als je er langdurig te grote hoeveelheden van binnen krijgt. In de wet staat hoeveel ethyleenoxide er maximaal in een product mag zitten. Het is de verantwoordelijkheid van bedrijven dat de levensmiddelen die zij produceren of verkopen voldoen aan de voedselveiligheids-
voorschriften. Zit er meer ethyleenoxide in een product dan toegestaan? Dan is een melding bij de NVWA verplicht. Het product moet dan worden teruggeroepen en afnemers en leveranciers moeten worden geïnformeerd. Er gaat ook een publieks-
waarschuwing uit zodat alle verontreinigde producten uit de markt worden gehaald. Janine Hendriks-Kloet van verzekeraar HDI Global Specialty SE legt uit wat de gevolgen zijn op verzekeringsgebied: ‘Product Contaminatie Verzekeringen (CPI) dekken geen ethyleenoxide schades, omdat deze stof op de lijst staat van kankerverwekkende stoffen. De polis sluit iedere toevallige contaminatie of terugroepactie uit die ontstaat uit een kankerverwekkende stof.’

5

Een onderneming kan altijd vrijwillig besluiten om tot een recall over te gaan als het product niet voldoet aan de eigen kwaliteitseisen. Maar de CPI is niet alles omvattend en biedt in dit geval geen dekking. AIG biedt beperkt de mogelijkheid om ook recall-schade te dekken bij producten die niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de NVWA wél ongeschikt voor consumptie. Deze dekking wordt selectief aangeboden aan bedrijven die aan specifieke criteria voldoen. In specifieke gevallen kan de reguliere aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven uitkomst bieden. Normaal gesproken is er standaard alleen dekking bij gevaar voor de gezondheid van de consument. Maar een ruimere omschrijving en dekking is mogelijk. Bijvoorbeeld voor een geleverd product dat niet voldoet aan de afgesproken specificaties. Denk hierbij aan een afwijkende kleur, geur of smaak, zoals bij blauwe mayonaise. Marloes van der Sman benadrukt: ‘De aansprakelijkheids-verzekering dekt de gemaakte recall-kosten, maar niet de winstderving. Ook komen niet alle bedrijven in aanmerking voor deze uitgebreidere dekking, verzekeraars hanteren duidelijke acceptatiecriteria.’

Hoe werkt het bij een
recall zonder gevaar voor
de volksgezondheid?

2

Onveilige producten met een acuut risico voor de gezondheid van consumenten moeten direct uit de handel worden gehaald. Zodat consumenten het niet meer kunnen kopen. Verzekeringsdekking of niet. Janine Hendriks-Kloet van HDI Global Specialty SE verduidelijkt: ‘Als de schade is ontstaan uit een kankerverwekkende stof, zoals gedefinieerd in Groep I van het IARC (International Agency for Research on Cancer) dan is de schade niet gedekt via de CPI. In geval van een schade kijken we naar de dekkingslijst in de polis die op het moment van ontdekking gold.’ Johan Broeders van Chubb vult aan: ‘Daarnaast moet het bedrijf consumenten die het product al in huis hebben waarschuwen: zij krijgen het advies het product niet te gebruiken, maar terug te brengen of weg te gooien. ’

Wat als de NVWA een recall eist van een product met een acuut gezondheidsrisico (carcinogeen)?

Meijers Magazines

Lees onze magazines en blijf op de hoogte van trends en achtergronden over risicomanagement en verzekeringen. Vanuit verschillende doelgroepen: transport & logistiek, woningcorporaties, food & feed en bouw & installatie. Benieuwd?
Volledig scherm