Lees verder

Naadloze aansluiting van transportverzekering is essentieel

Incoterms,
ken uw risico’s

Wetgeving

De incoterm is pas volledig als alle informatie is ingevuld:

Overeengekomen laadplaats
• Verschepingshaven
Bestemmingshaven
Bestemmingsterminal of -plaats
    (verschilt per incoterm)

Wil de koper of verkoper afwijken van de standaardverplichtingen die bij de gekozen incoterm horen? Spreek dit dan expliciet af en leg deze afspraak vast in de verkoopovereenkomst. Zie evofenedex.nl voor voorbeelden om dit te formuleren.

Vermeld ook het versienummer van de incoterms om verwarring tussen verkoper en koper te voorkomen.

Incoterms bestaan al sinds 1936, onder supervisie van de International Chamber of Commerce. Elke tien jaar worden de Incoterms herzien. Sinds de laatste herziening in 2020 zijn er elf varianten. Welke Incoterm bij een transactie gebruikt wordt, is afhankelijk van een aantal factoren. Denk bijvoorbeeld aan vervoerswijze en de verdeling van verplichtingen en risico’s tussen koper en verkoper. Ook andere zaken zijn van belang. Zo is het in sommige landen verplicht dat de invoerder of zijn vertegenwoordiger lokaal gevestigd is. In andere landen zijn de invoerkosten hoog waardoor je de verantwoordelijkheid voor die kosten liever bij de koper neer wil leggen.

Verplichtingen en risico’s
Het is belangrijk om per Incoterm de bijbehorende verplichtingen en risico’s goed te kennen. In de ideale situatie sluit de transportverzekering hier naadloos op aan en is de risicoverdeling tussen koper en verkoper optimaal. De zogenaamde ‘D-Incoterms’ (DAP, DDP, DPU) leggen veel risico bij de verkoper. Dit risico kan de verkoper verzekeren. Een verzekeraar zal hier doorgaans een hogere risicopremie voor vragen dan wanneer de verkoper voor ditzelfde traject kiest voor de Incoterms CPT, FOB of CFR.

Transportverzekering
Bij sommige Incoterms - zoals CIP en CIF - is het afsluiten van een transportverzekering verplicht. De verplichte verzekeringsdekking verschilt hierbij per Incoterm. Zo is een ICC A (allrisk) verplicht bij de CIP 2020, terwijl de CIF 2020 om een beperktere ICC C dekking vraagt. Ook voor kopers is het handig te weten welke dekking de verkopende partij heeft afgesproken. Waar nodig kan een koper of verkoper er alsnog voor kiezen zich extra te verzekeren om mogelijke risico’s af te dekken.

Sjoerd Jaasma, accountspecialist schadeverzekeringen

‘Let op. Een incoterm zegt niets over de eigendomsoverdracht. Beschrijf deze daarom afzonderlijk in de verkoopovereenkomst.’

  Delen:

Incoterms zijn de standaardafspraken voor internationaal handelsverkeer, waarin verplichtingen, risico’s en kosten tussen koper en verkoper zijn vastgelegd. In 2020 zijn de Incoterms aangepast om nog beter aan te sluiten op de behoeften van kopers en verkopers. Het gaat bijvoorbeeld om de vraag wie op welk moment verantwoordelijk is voor transport, verzekering en douaneformaliteiten. Het is belangrijk om mogelijke (financiële) risico’s die dit met zich meebrengt goed te kennen én afdoende te verzekeren. 

Meijers Magazines

Lees onze magazines en blijf op de hoogte van trends en achtergronden over risicomanagement en verzekeringen. Vanuit verschillende doelgroepen: transport & logistiek, woningcorporaties, food & feed en bouw & installatie. Benieuwd?
Volledig scherm